Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017

Η φιλοσοφία του Πλάτωνα μέσα από ένα βίντεο

Η φιλοσοφία του Πλάτωνα μέσα από ένα βίντεο έξι λεπτών