Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Πρόγραμμα αυτεπιστασίας στους δήμους: Ποιες κατηγορίες ανέργων πριμοδοτούνται


Νέοι μέχρι 24 ετών, μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι και οι έχοντες άνεργο –άνεργη σύζυγο εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη πριμοδότηση προκειμένου να προκριθούν και να απασχοληθούν στα νέα προγράμματα αυτεπιστασίας των δήμων.
Στα προγράμματα αυτά εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν σε  μια τριετία 100 με 120 χιλιάδες άνεργοι. Τα μόρια που θα λαμβάνουν διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, το διάστημα που έχουν παραμείνει άνεργοι και τα ανήλικα τέκνα που έχουν. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί  Κοινή Υπουργική Απόφαση της πολιτικής ηγεσίας των υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας, η οποία θα ενεργοποιεί το πρόγραμμα αυτεπιστασίας. Ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης και ο αρμόδιος υφυπουργός Πάρις Κουκουλόπουλος σε συνεργασία με τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουμάνη βρίσκονται στην τελική ευθεία προκειμένου να ολοκληρώσουν το βασικό πλαίσιο της απόφασης. Αφού λάβουν το πράσινο φως και από το ΑΣΕΠ η απόφαση θα τεθεί σε εφαρμογή προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες πρόσληψης.
Στην επίμαχη Κοινή Υπουργική Απόφαση εμπεριέχεται ειδικό άρθρο το οποίο προσδιορίζει τις μονάδες που θα λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος.
Εκτός από τους νέους ενισχυμένη μοριοδότηση θα λαμβάνουν και όσοι είναι άνεργοι μέχρι 36 μήνες, ενώ οι άνεργοι που πλησιάζουν στη σύνταξη θα επιδοτούνται με 60 μονάδες. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών το πρόγραμμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί άμεσα με βασικό στόχο οι πρώτοι άνεργοι να έχουν ξεκινήσει να απασχολούνται σ’ αναπτυξιακά έργα της Αυτοδιοίκησης το αργότερο αρχές Φεβρουαρίου του 2012.

Το πρόγραμμα αυτεπιστασίας, συμπεριλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών το οποίο έχει λάβει την ονομασία «Α.Κ.Σ.Ι.Α.» Αυτοδιοίκηση –Κοινωνική Συνοχή –ισόρροπη Ανάπτυξη.  Τα έργα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα σχετίζονται  κυρίως με τη συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, την  αποκατάσταση ΧΑΔΑ, τη  δημιουργία μικρών και ευέλικτων φραγμάτων, την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, τη συντήρηση-επισκευή κοινωνικών υποδομών και τη συντήρηση κοινόχρηστων χώρων.
Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα είναι ορισμένου χρόνου «διαρκούς ή διακεκομμένης απασχόλησης, κατά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα και έως 135 ημέρες ετησίως, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου».  Οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται σε κυλιόμενο πίνακα, ο οποίος θα ελέγχεται από το ΑΣΕΠ.
Παρακάτω παρουσιάζεται το βασικό άρθρο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην οποία προβλέπονται συγκεκριμένες μονάδες για την ανεργία, την ηλικία, τα ανήλικα τέκνα και την ανεργία συζύγου.  
Οι συντελεστές βαρύτητας για πρόσληψη στα προγράμματα αυτεπιστασίας  
Ανεργία ΟΑΕΔ
Η συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία στα μητρώα του ΟΑΕΔ μοριοδοτείται κλιμακούμενα με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. Συγκεκριμένα:
- Για τους πρώτους 12 μήνες προβλέπεται μοριοδότηση 1,5 μονάδα ανά πλήρη μήνα
- Για τους 12 επόμενους μήνες προβλέπεται μοριοδότηση 1 μονάδας ανά πλήρη μήνα
- Για τους επόμενους 12 μήνες προβλέπεται μοριοδότηση 0,5 μονάδας ανά πλήρη μήνα.      
Ηλικία
Οι νέοι μέχρι 29 ετών και οι άνω των 55 ετών πριμοδοτούνται από το σύστημα μοριοδότησης για όσους απασχοληθούν στα προγράμματα αυτεπιστασίας. Ενισχυμένη είναι η μοριοδότηση των νέων μέχρι 24 χρονών (75 μονάδες), ενώ ακολουθούν οι νέοι 25 έως 29 ετών με 65 μονάδες. Η μικρότερη πριμοδότηση αφορά στους άνεργους 40 με 44 ετών όπου η πριμοδότηση περιορίζεται στις 35 μονάδες.
Αναλυτικά:
Για ηλικία έως 24 ετών η πριμοδότηση είναι 75 μονάδες
Για ηλικία από 25 έως 29 ετών η πριμοδότηση είναι 65 μονάδες
Για ηλικία από 30 έως 34 ετών η πριμοδότηση είναι 50 μονάδες
Για ηλικία από 35 έως 39 ετών η πριμοδότηση είναι 40 μονάδες
Για ηλικία από 40 έως 44 ετών η πριμοδότηση είναι 35 μονάδες
Για ηλικία από 45 έως 49 ετών η πριμοδότηση είναι 40 μονάδες
Για ηλικία από 50 έως 54 ετών η πριμοδότηση είναι 50 μονάδες
Για ηλικία από 55 ετών και άνω η πριμοδότηση είναι 60 μονάδες 
Τέκνα
Η πριμοδότηση των τέκνων περιορίζεται μόνο στα ανήλικα. Οι υποψήφιοι προς απασχόληση θα πριμοδοτούνται με 6 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο. 
Ανεργία συζύγου
Ενισχυμένη πριμοδότηση θα έχουν και όσοι έχουν σύζυγο που είναι εγγεγραμμένος –εγγεγραμμένη στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Ως ανώτατο όριο αποτυπώνεται το 12μηνο. Ο υποψήφιος για κάθε μήνα ανεργίας του ή της συζύγου θα  επιδοτείται με μία μονάδα ανά πλήρη μήνα. πηγή