Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις... πέντε συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-22/12

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις... πέντε συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου  έχει προγραμματίσει ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας για την Τετάρτη και Πέμπτη  21 και 22/12. 
Δεν γνωρίζουμε τα διαδικαστικά και γιατί θα πρέπει την ίδια μέρα να γίνονται 2 ή 3 συνεδριάσεις μαζί και μάλιστα για τόσα σοβαρά θέματα,  ξέρουμε ότι κάθε συνεδρίαση έχει και κάποια οικονομική αποζημίωση ανά δημοτικό σύμβουλο και σίγουρα υπάρχει οικονομική στενότητα. 
Το βασικότερο θέμα όμως, είναι ότι οι συνεδριάσεις όπως προγραμματίζονται όλες μαζί,  έχουν το χαρακτήρα "ξεπετάγματος", φαίνεται προς όλους εμάς τους αδαείς ότι οι αποφάσεις έχουν κάποια διαχειριστική αξία, αλλά όχι ουσιαστική, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος  συζήτησης, τροποποίησης  και όσο το δυνατόν καλύτερων τελικών αποφάσεων! Επιπλέον στο διαδίκτυο, ιστοσελίδα Δήμου δεν εντοπίσαμε έως και σήμερα τα πλήρη εισηγητικά, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες. Οι συνεδριάσεις και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

32η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 17.30 ακριβώς, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETOYΣ 2012.
(7/11 AΠΟΦ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
ΘΕΜΑ 2ο: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012.
(9/11 ΑΠΟΦ.ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
ΘΕΜΑ 3ο : ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011
( 345/11 ΑΠΟΦ.Ο.Ε)
ΘΕΜΑ 4ο : ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011
( 346/11 ΑΠΟΦ.Ο.Ε)
ΘΕΜΑ 5ο :ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ,ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 1.1.2011 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

33η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 20.00 ακριβώς, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012
(351 /11 AΠΟΦ..O.E.)
ΘΕΜΑ 2ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012.
(352/11 ΑΠΟΦ.ΟΕ.)

34η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 19.00 ακριβώς, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010) ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (347/2011 AΠΟΦ.ΟΕ

35η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 19.00 ακριβώς, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   ΘΕΜΑ 1ο: ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ )THΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ KΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (348/2011 AΠΟΦ.Ο.Ε)

36η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 19.00 ακριβώς, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   ΘΕΜΑ 1ο: EΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 1.1.2011 (349 /2011 AΠΟΦ.O.E) πηγή