Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

«Σχιστό ΑΕ»


Εκκλησία: Στην τελική ευθεία η αξιοποίηση 3.000 στρεμμάτων στο Σχιστό

Μέσω μιας εταιρείας, που ιδρύθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, σχεδιάζει να προχωρήσει η Εκκλησία στην αξιοποίηση της τεράστιας έκτασης των 3.000 στρεμμάτων στο Σχιστό. Πρόκειται για την «Σχιστό – Εταιρεία Ανάπτυξης Αξιοποίησης και Διαχείρισης Κτήματος Σχιστού – Σκαραμαγκά Μονοπρόσωπη ΑΕ» μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος. 
Η νεοϊδρυθείσα εταιρεία προχώρησε ήδη σε συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου το τελευταίο, μέσω της μονάδας επιτάχυνσης διαγωνισμών (PPF), να αναλάβει την ανάπτυξη του ειδικού χωροταξικού σχεδίου που θα απαιτηθεί για την αξιοποίηση της έκτασης.

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της νέας εταιρείας είναι ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και αντιπρόεδρος ο Αρχιμανδρίτης Νικόλαος Φαρμάκης. Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ανέλαβε ο κ. Θαν. Χριστόπουλος, που εργάστηκε επί χρόνια στην ProdeaΑΕΕΑΠ. Τα άλλα τρία μέλη είναι ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Ανδριόπουλος, ο κ. Σωτήρης Μπερσίμης και ο ελληνοαμερικανός Χρ. Μαραφάτσος που είχε γίνει γνωστός στη χώρα μας λόγω της στενής σχέσης με κύκλους του πρώην Αμερικανού προέδρου Ντ. Τραμπ.

Η έκταση στο Σχιστό / Σκαραμαγκά είχε επιχειρηθεί να αξιοποιηθεί και στο παρελθόν αλλά η Εκκλησία είχε εμπλακεί σε πολυετή διαμάχη με το Δημόσιο σε σχέση με τμήμα που θεωρείται δασικό. Η συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ για τη χωροθέτηση και προώθηση των σχετικών διαγωνισμών δείχνει πως τώρα υπάρχει η πολιτική βούληση ώστε να βρεθεί φόρμουλα αξιοποίησης.

Σύμφωνα με το καταστατικό της, σκοπός της «Σχιστό ΑΕ» είναι ο «σχεδιασμός, η κατασκευή, η ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας και η παροχή συναφών υπηρεσιών και ιδίως η εκτέλεση κάθε δραστηριότητας σχετικής με την ανάπτυξη και αξιοποίηση του Κτήματος Σχιστού / Σκαραμαγκά σε όλη του την έκταση».

Από το καταστατικό μπορεί κάποιος να πάρει και μια ιδέα για το αρχικό σχέδιο της Εκκλησίας σε σχέση με την αξιοποίηση της μεγάλης έκτασης. Στους σκοπούς της «Σχιστό ΑΕ» περιλαμβάνεται και «η επέκταση του Περιβαλλοντικού Πάρκου Αναψυχής και η πολεοδομική τακτοποίηση της ζώνης αμφίπλευρα της Λεωφόρου Σχιστού με διεύρυνση των ορίων της και αξιοποίηση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης για παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης ή η χωροθέτηση ζώνης με χρήση μεταφόρτωσης απορριμμάτων».

Περιλαμβάνεται επίσης «ο σχεδιασμός, 
η κατασκευή και η εκμετάλλευση αποθηκευτικών και φορτοεκφορτωτικών χώρων, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές δια της δημιουργίας ΒΙ.ΠΕ. (σ.σ. βιομηχανικής περιοχής) προς εξυπηρέτηση της ανάπτυξης του Λιμένος Πειραιώς»,
 αλλά και δραστηριότητες που συνδέονται 
με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) ή από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). πηγή