Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

21 προσλήψεις στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας


Στην πρόσληψη 21 υπαλλήλων προχωράει ο δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.


Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας για την κάλυψη των εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του δήμου, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις, πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. Από την κατανομή των θέσεων, προκύπτει ότι θα προσληφθούν έξι άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 15 άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 18 Μαρτίου έως την Τρίτη 22 Μαρτίου, αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ergasia@keratsini.gr.

Αναλυτικά, προσόντα και δικαιολογητικά. Ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ.