Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Ερώτηση για το Κέντρο Υγείας Κερατσινίου: "Υπάρχει χρονοδιάγραμμα πλήρους λειτουργίας ;"


Οι πρωτοβουλίες για τη στελέχωση και λειτουργία του κέντρου υγείας Κερατσινίου συνεχίζονται! 
Οι βουλευτές της β΄ Πειραιά με κάθε τρόπο προσπαθούν να φέρουν το θέμα στο προσκήνιο! Και βέβαια, κάθε πρωτοβουλία και προσπάθεια είναι ευπρόσδεκτη, γιατί αυξάνει την πίεση προς την κυβέρνηση, ώστε να πάρει γρήγορες αποφάσεις!
...
Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, κατέθεσαν 29 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ με πρωτοβουλία του Γ. Ραγκούση για τη στελέχωση και πλήρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Γ. Ραγκούσης, βουλευτής της Β΄ Πειραιά, στην ενημέρωση του μεταξύ άλλων αναφέρει: "Μηδενικό περιθώριο και για άλλες κυβερνητικές ολιγωρίες. Άμεση ανάγκη στελέχωσης του νέου Κέντρου Υγείας Κερατσινίου με πλήρες ιατρικό-νοσηλευτικό-διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό"

Οι ερωτήσεις προς τον Υπουργό Υγείας: 
1. Είναι αλήθεια ότι ενώ έχει προταθεί η έγκριση του Οργανισμού του Κ.Υ. Κερατσινίου από τον Αύγουστο του 2019 από την αρμόδια Υ.ΠΕ., εντούτοις δεν έχει ακόμα μέχρι σήμερα προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας στην έκδοση του Οργανισμού;
2. Τι έχει ήδη πράξει η Κυβέρνηση καθώς και τι προτίθεται να πράξει, ώστε να στελεχωθεί με πλήρες προσωπικό το νέο Κέντρο Υγείας του Κερατσινίου σύμφωνα με το Ν. 4486/2017;
3. Μήπως προτίθεται αντί για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μετακινήσει προσωπικό από τις άλλες ήδη υποστελεχωμένες δομές υγείας της Β΄ Πειραιά, όπως καταγγέλλει ότι ήδη συμβαίνει η ΕΙΝΑΠ στο Νοσοκομείο της Νίκαιας;
4. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα πλήρους λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες του Κερατσινίου και της ευρύτερης περιοχής;

Η ερώτηση:
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2021
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς κ. τον Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ: Μηδενικό περιθώριο και για άλλες κυβερνητικές ολιγωρίες. Άμεση ανάγκη στελέχωσης του νέου Κέντρου Υγείας Κερατσινίου με πλήρες ιατρικό- νοσηλευτικό-διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.

Στις δύσκολες συνθήκες που περνά η χώρα μας, εξαιτίας της πανδημίας και των αδικαιολόγητων ολιγωριών της κυβέρνησης της Ν.Δ. , η ολοκλήρωση του έργου του Κέντρου Υγείας, πρόκειται να προσφέρει στους 90.000 και πλέον πολίτες της πόλης του Κερατσινίου-Δραπετσώνας, αλλά και ευρύτερα της Β΄ Πειραιά, υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης, αναβαθμίζοντας το σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) αποτελεί την προμετωπίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς οι δομές της είναι τα πρώτα σημεία αναφοράς των ασθενών κάθε περιοχής. Έχει ως σκοπό την παρακολούθηση, τη διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, την θεραπεία, την ολοκληρωμένη φροντίδα και τη συνέχεια αυτής (Ν. 4486/2017 : Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας). 
Τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαιτίας άρνησης της κυβέρνησης να στελεχώσει με μόνιμο προσωπικό το Ε.Σ.Υ. εν μέσω πανδημίας, καθώς και οι συνεπαγόμενες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να είναι το άλλοθι για την κυβέρνηση, ώστε να καθυστερήσει η στελέχωση του νέου Κέντρου Υγείας. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα αποτελεί εμπαιγμό για το λαό του Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της ευρύτερης περιοχής της Β΄ Πειραιά. Η ανάγκη για άμεση στελέχωση με πλήρες ιατρικό-νοσηλευτικό-διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό είναι αδήριτη και δεν παίρνει αναβολές.

Το Κέντρο Υγείας του Κερατσινίου πρόκειται να διαθέτει δεκατέσσερα(14) εξεταστήρια Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας, Γυναικολογικό και Παιδιατρικό Τμήμα, Οδοντιατρείο, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ακτινολογικό και Αίθουσες Υπερήχων, Μικροεπεμβάσεων και Ανάνηψης.
Σύμφωνα με το Ν.4238/2014 άρθρο 3 παρ. 6, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών συστήνονται τα Κέντρα Υγείας και εκδίδονται οι Οργανισμοί τους, κατόπιν εισηγήσεων των οικείων Υ.ΠΕ. και απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.. Με τον Οργανισμό καθορίζονται οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, οι οργανικές Μονάδες και οι αρμοδιότητες καθεμίας, το περιεχόμενο και η διαδικασία τήρησης προσωπικού φακέλου ασθενών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση για τον Οργανισμό του Κ.Υ. Κερατσινίου έχει υποβληθεί προς έγκριση από την αρμόδια Υ.ΠΕ. από τον Αύγουστο του 2019 στο Υπουργείο Υγείας. 
Έκτοτε, κι ενώ η ανάγκη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας καθίσταται επιτακτική, ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας, δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας που να αφορούν στη σύσταση του Οργανισμού και συνακόλουθα στη στελέχωση του Κ.Υ. με πλήρες προσωπικό.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός Υγείας:
1. Είναι αλήθεια ότι ενώ έχει προταθεί η έγκριση του Οργανισμού του Κ.Υ. Κερατσινίου από τον Αύγουστο του 2019 από την αρμόδια Υ.ΠΕ., εντούτοις δεν έχει ακόμα μέχρι σήμερα προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας στην έκδοση του Οργανισμού;
2. Τι έχει ήδη πράξει η Κυβέρνηση καθώς και τι προτίθεται να πράξει, ώστε να στελεχωθεί με πλήρες προσωπικό το νέο Κέντρο Υγείας του Κερατσινίου σύμφωνα με το Ν. 4486/2017;
3. Μήπως προτίθεται αντί για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μετακινήσει προσωπικό από τις άλλες ήδη υποστελεχωμένες δομές υγείας της Β΄ Πειραιά, όπως καταγγέλλει ότι ήδη συμβαίνει η ΕΙΝΑΠ στο Νοσοκομείο της Νίκαιας;
4. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα πλήρους λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες του Κερατσινίου και της ευρύτερης περιοχής;

Οι ερωτώντες Βουλευτές