Σάββατο 11 Απριλίου 2020

Η σημασία της φυσικής απόστασης

Η σημασία της φυσικής απόστασης στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
(πηγή: υπουργείο υγείας του Οχάιο/ΗΠΑ)