Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση για συμμετοχή στην επιτροπή διαβούλευσης

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας σύμφωνα με το  νομοθετικό πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρόκειται να συγκροτήσει τη  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΔΕΔ).
Η επιτροπή διαβούλευσης «Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Επίσης, γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών». 
Για τον λόγο αυτό απευθύνει πρόσκληση προς φορείς, συλλόγους, οργανώσεις του Δήμου, με αίτηση τους να εκφράσουν εάν επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιτροπή.

Στην επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν και δημότες, οι οποίοι θα επιλεγούν μετά από κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν οι δημότες, οι οποίοι θα εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο για την επιτροπή διαβούλευσης, εφόσον με αίτηση τους το ζητήσουν (Αίτηση Δημότη).
Η σχετική αίτηση-δήλωση για τη συμμετοχή μπορεί να σταλεί από τους ενδιαφερόμενους με την υποσημείωση: Υπόψη Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα, μπορεί να σταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200- Κερατσίνι, T.K. 18756 ή με φαξ στο: 2104610808 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: plappa@keratsini.grή να επιδοθεί στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 200, μέχρι και την 26η Οκτωβρίου 2019.

Η ΔΕΔ αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
1) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και φορέων,
2) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
3) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
4) των εργαζομένων στον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
5) των ενώσεων και των συλλόγων γονέων,
6) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
7) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
8) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
9) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και,
10) δημότες.
Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.