Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Οι νέοι, αλλά "παλιοί", αντιδήμαρχοι Κερατσινίου Δραπετσώνας

Με θητεία δύο ετών ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας, οι οποίοι ουσιαστικά συνεχίζουν το έργο τους από την προηγούμενη θητεία με αλλαγή κάποιων αρμοδιοτήτων.  Μοναδική αλλαγή ο κ. Αλεξίου ο οποίος ήρθε από το ΚΕΚ, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα τοποθετηθεί η κ. Συράκου Σ.
 Στην ανακοίνωση δεν υπάρχουν στοιχεία με τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που συγκροτούν  τη νέα πανίσχυρη οικονομική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής!

 

 Η ανακοίνωση:
 Με απόφαση του δημάρχου Κερατσινίου- Δραπετσώνας Χρήστου Βρεττάκου ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι με θητεία από 3-9-2019 μέχρι και 2-9-2021. Συγκεκριμένα, μεταβιβάστηκαν οι εξής αρμοδιότητες. Στους:

Α) Στον ΘΕΟΔΟΤΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗ, Την εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη
α.-Του Τμήματος Σχεδιασμού, Εποπτείας και Μελετών Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Τεχνικού Εξοπλισμού
-Του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών
-Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
β. Του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
1. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων και όλων των υπηρεσιακών εγγράφων των υπηρεσιών που εποπτεύει.
1. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
2. Τη θεώρηση του γνήσιου υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.


Β) Στον ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Δραπετσώνας,
1. Την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Δημοτικής Κοινότητας.
Στον κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ μεταβιβάζει επίσης τις εξής καθ΄ ύλην αρμοδιότητες
1. Την εποπτεία έλεγχο και επίβλεψη:
Του Τμήματος Άμεσης Παρέμβασης και Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
1. Τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν αδέσποτα ζώα.
2. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων και όλων των υπηρεσιακών εγγράφων των υπηρεσιών που εποπτεύει.
3. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
4. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Γ) Στον ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
1. Την εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη
α. Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης
β. -Του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαιθρίων Χώρων
-Του Τμήματος Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων
-Του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
1. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων και όλων των υπηρεσιακών εγγράφων των υπηρεσιών που εποπτεύει.
2. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
3. Την θεώρηση του γνήσιου υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ) Στη ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ,
1. Την εποπτεία έλεγχο και επίβλεψη
α. Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
β. Του Τμήματος Παιδείας και Διά βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Πολιτισμού-ΑθλητισμούΠαιδείας.
1. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων και όλων των υπηρεσιακών εγγράφων των υπηρεσιών που εποπτεύει.
2. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
3. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε) Στη ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ,
1. Την εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη
α. Του Τμήματος Μικροέργων και Συντήρησης Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
β. Του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
1. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων και όλων των υπηρεσιακών εγγράφων των υπηρεσιών που εποπτεύει.
2. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
3. Τη θεώρηση του γνήσιου υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

ΣΤ) Στην κ. ΠΕΡΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
1.Την εποπτεία έλεγχο και επίβλεψη
α.Του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
β.Του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
γ. Του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
1. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων και όλων των υπηρεσιακών εγγράφων των υπηρεσιών που εποπτεύει.
2. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
3. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων διοικητικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.