Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

Οι άνθρωποι που θεωρούμε δεδομένους στη ζωή μας είναι και οι πιο σημαντικοί.

Οι άνθρωποι που θεωρούμε δεδομένους στη ζωή μας είναι και οι πιο σημαντικοί.