Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Μοριοδότηση για εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

Την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας οι πίνακες αποτελεσμάτων με τη μοριοδότηση όλων των αιτήσεων, για εγγραφή στους σταθμούς του Δήμου.
Οι θέσεις που προσφέρονται στους σταθμούς είναι 470 θέσεις Νηπίων, εκ των οποίων 70 θέσεις διατίθενται μέσω ΕΣΠΑ και 131 θέσεις βρεφών, εκ των οποίων 40 θέσεις διατίθενται μέσω ΕΣΠΑ. 
Τα αποτελέσματα για την εγγραφή στους κατά τόπους Βρεφικούς/Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, θα αναρτηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2018. 

Η περίοδος των ενστάσεων που αφορούν σύμφωνα με την υπ.αρ.135/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την επανεξέταση των μορίων, ξεκινάει αμέσως μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, (3/07/2018) και θα ισχύει για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες (9/07/2018)

Η ένσταση γίνεται με αίτηση του γονέα στο πρωτόκολλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Μ.Ασίας 143 α΄όροφο) στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι λόγοι της ένστασης. Όλες οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης.
Οι πίνακες μοριοδότησης στην ιστοσελίδα του Δήμου εδώ