Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Οι Επιθεωρητές διαπίστωσαν "διάχυτες οσμές αγνώστου προέλευσης"


Στην απάντηση του το  υπουργείο περιβάλλοντος σε ερώτηση που κατατέθηκε στη βουλή από τους βουλευτές του ΚΚΕ απάντησε ότι  "οι Επιθεωρητές διαπίστωσαν διάχυτες οσμές αγνώστου προέλευσης και αιτιολογίας στην ευρύτερη περιοχή της Δραπετσώνας", αλλά δεν εντοπίστηκε η πηγή, παρά τις προσπάθειες και τον "έκτακτο μερικό έλεγχο" (άλλο πάλι και τούτο). Παράλληλα,  "αντιλαμβανόμενο τη (!!!)σοβαρότητα της κατάστασης, προκάλεσε έκτακτη σύσκεψη".   
Αυτή η ιστορία με τον α-ταυτοποίητο ρύπο παρατραβάει. Προς το παρόν πάμε γι' άλλα, περιμένοντας την επόμενη φορά !!! Τις νέες συσκέψεις και τις ανακοινώσεις...

Η απάντηση του υπουργείου:
Σε απάντηση των (α), (β) σχετικών Ερωτήσεων που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων
από τους ανωτέρω Βουλευτές, (η ερώτηση παρακάτω) σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανταποκρίθηκε άμεσα στην με α.π. 84580/03-05-18 επείγουσα αναφορά του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά, όπως επίσης και στην με α.π. 16798/03-05-18 επείγουσα αναφορά του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, «περί έντονης, διάχυτης δυσοσμίας στην περιοχή του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (περιοχή 1ης υπόγειας σήραγγας) και στο Δήμο Πειραιά (λιμάνι, Άγιος Διονύσιος) και εύλογης ανησυχίας των κατοίκων.»

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου, μετέβησαν αυθημερόν στις ως άνω περιοχές προς διερεύνηση των καταγγελλομένων και εντοπισμό των πηγών εκπομπής. 
Οι Επιθεωρητές διαπίστωσαν διάχυτες οσμές αγνώστου προέλευσης και αιτιολογίας στην ευρύτερη περιοχή της Δραπετσώνας.

Ακολούθως, παρουσία Ελεγκτών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, διενήργησαν έκτακτο μερικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «OIL ONE ΑΒΕΕ» επί της οδού Μιχαληνού 10 στη Δραπετσώνα, στην οποία παρέπεμπε η αναφορά του Αντιπεριφερειάρχη Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και η παραγωγική δραστηριότητα της οποίας θα μπορούσε ενδεχομένως να συνδέεται με τις συγκεκριμένες εκπομπές.

Κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκε σημειακή πηγή εκπομπής των διάχυτων οσμών από τις εν λειτουργία παραγωγικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η διαδικασία ελέγχου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναφέρουμε, επίσης, ότι στις 04-05-2018, Ελεγκτές Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Π.Ε. Πειραιά και Νήσων, παρουσία Επιθεωρητή
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, διενήργησαν έκτακτο περιβαλλοντικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στον Ακροκέραμο Κερατσινίου προς διερεύνηση και εντοπισμό τυχόν πηγής εκπομπής των οσμών.

Σημειώνεται επιπλέον, ότι οι μετρήσεις του σταθμού Πειραιά του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) όπου παρακολουθούνται οι συγκεντρώσεις συνήθων ατμοσφαιρικών ρύπων με βάση την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (διοξείδιο του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, όζον, αιωρούμενα σωματίδια και βενζόλιο), δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με τη συνήθη εικόνα του σταθμού και τις συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν σε άλλους σταθμούς της Αττικής του ΕΔΠΑΡ.


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντιλαμβανόμενο τη σοβαρότητα της κατάστασης, προκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στις 09-05-2018 στο Υπουργείο στην οποία συμμετείχαν, εκτός από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος, o Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γιώργος Γαβρίλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γιάννης Βασιλείου.

Στην σύσκεψη αποφασίστηκαν σειρά άμεσων ενεργειών προκειμένου να επιταχυνθεί η ταυτοποίηση της πηγής του προβλήματος δυσοσμίας που αντιμετωπίζει περιοδικά η περιοχή και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.


Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν:

 Η άμεση κατάρτιση, εντός της επόμενης εβδομάδας, σχεδίου διενέργειας μετρήσεων ειδικών ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή σε συνδυασμό με κατάλληλη μεθοδολογία επεξεργασίας τους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση της πηγής δυσοσμίας. 
Η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου θα συντονιστεί από την Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών με τη συμβολή της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει προγραμματισμό μετρήσεων, διασφαλίζοντας κατάλληλη περιοδικότητα και χωρική κατανομή, με έμφαση στις περιοχές όπου υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά δυσοσμίας και όχλησης πολιτών.

Στο σχέδιο θα περιλαμβάνεται και προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τη δειγματοληψία και την επεξεργασία των δειγμάτων. Το σχέδιο αυτό θα λάβει τη μορφή προγραμματικής σύμβασης, η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και το Πράσινο Ταμείο. Το σχέδιο και η προγραμματική σύμβαση θα τεθούν υπόψη των αρμόδιων φορέων και θα τεθούν προς έγκριση στα αρμόδια θεσμικά όργανα, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή του.


 Ο συντονισμός ενεργειών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να αξιολογηθεί το δίκτυο σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις περιοχές της Δυτικής Αττικής και Πειραιά και να εξεταστεί η προσθήκη αναλυτών ειδικών ρύπων και πιθανά νέα χωροθέτησή τους.


 Η διενέργεια ελέγχου σε όλους τους πιθανά ρυπασμένους χώρους, ιδιαίτερα κατά μήκος της ακτογραμμής της περιοχής σε εγκαταλειμμένες δραστηριότητες ή σε παλιές αποθέσεις,
προκειμένου να ενταχθεί η αποκατάστασή τους στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με ευθύνη του ΥΠΕΝ, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές που γειτνιάζουν με τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής. 


Η διερεύνηση της δυνατότητας εγκατάστασης από την ΕΥΔΑΠ συστήματος μετρήσεων/παρακολούθησης για συγκεκριμένους ρύπους, σχετικούς με τη δραστηριότητά της.

 Επιπλέον, αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των περιβαλλοντικών ελέγχων σε όλη την περιοχή από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω της συγκρότησης Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, με τη συμμετοχή του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και τη διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων σε όλες τις δραστηριότητες. 
Σε συνέχεια της παραπάνω σύσκεψης, σας ενημερώνουμε επιπλέον ότι έχει ήδη καταρτιστεί το προσχέδιο για τη διενέργεια μετρήσεων ειδικών ατμοσφαιρικών ρύπων που αναφέρεται παραπάνω, το οποίο έχει αποσταλεί στην Περιφέρεια Αττικής για περαιτέρω επεξεργασία και οριστικοποίηση.


Η ερώτηση των βουλευτών  του ΚΚΕ

Ερώτηση για την έντονη δυσοσμία στις περιοχές Κερατσινίου και Δραπετσώνας
Ερώτηση για την έντονη δυσοσμία που παρουσιάστηκε στις περιοχές του Κερατσινίου, της Δραπετσώνας και του ευρύτερου Πειραιά κατέθεσαν προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι βουλευτές του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη και Χρήστος Κατσώτης
Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογο φαινόμενο είχε υπάρξει και το καλοκαίρι του 2017, ενώ «είναι διάχυτη η άποψη μεταξύ των κατοίκων ότι η δυσοσμία οφείλεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων (slops) και εμπορίας πετρελαιοειδών της "Oil-One", συμφερόντων ομίλου Μελισσανίδη, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή των πρώην Λιπασμάτων Δραπετσώνας, μόλις 100 μ. από κατοικημένη περιοχή», όπως αναφέρεται στην Ερώτηση.
Ακολουθεί η Ερώτηση αναλυτικά: «Για μια ακόμη φορά οι περιοχές Κερατσινίου, Δραπετσώνας και του ευρύτερου Πειραιά υποφέρουν από την έντονη δυσοσμία, που είναι διάχυτη στην περιοχή από το πρωί της Πέμπτης, όπως και το καλοκαίρι του 2017 αλλά και προηγούμενα. Αυτή η αποπνικτική μυρωδιά έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αγανάκτηση των κατοίκων, οι οποίοι στην ήδη επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή, αντιμετωπίζουν και αυτή την κατάσταση, η οποία γίνεται χειρότερη κατά τη θερινή περίοδο.
Είναι διάχυτη η άποψη μεταξύ των κατοίκων ότι η δυσοσμία οφείλεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων (slops) και εμπορίας πετρελαιοειδών της "Oil-One", συμφερόντων ομίλου Μελισσανίδη, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή των πρώην Λιπασμάτων Δραπετσώνας, μόλις 100 μ. από κατοικημένη περιοχή. Εγκαταστάσεις που εδώ και χρόνια έχουν βρεθεί στο επίκεντρο κινητοποιήσεων κατοίκων και μαζικών φορέων της περιοχής με αίτημα την απομάκρυνσή τους, όπως και με τη σημερινή κινητοποίηση σωματείων, γονιών και εκπαιδευτικών. Όμως, η απάντηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σε προηγούμενη ερώτησή μας, ήταν ότι το ψάχνει και ότι θα παγώσει την άδεια λειτουργίας.
Αντί γι΄ αυτό όμως, δόθηκε άδεια για επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, άλλα και επιδοτήθηκε ο επιχειρηματίας με το ποσό του 1,5 εκ ευρώ!!! Τελικά τα κέρδη του επιχειρηματία είναι πάνω από την προστασία της δημόσιας υγείας. Αφού είναι γνωστές οι επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό από τα διάφορα πτητικά αέρια που εξαερώνονται από τις δεξαμενές πετρελαιοειδών, αλλά και τις επιδράσεις στην καθημερινότητα του λαού.
Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός: Τι μέτρα θα παρθούν ώστε να διαπιστωθεί, από πού προέρχεται, που οφείλεται και πώς θα σταματήσει τελικά αυτή η δυσοσμία καθώς και εάν τηρούνται αποδεδειγμένα και στο σύνολό τους οι ισχύοντες περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της μονάδας. Τι προληπτικά μέτρα θα λάβει για την προστασία της υγείας των κατοίκων και των παιδιών τους;».