Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Κοινωνικό Φαρμακείο

  Το Κοινωνικό Φαρμακείο στεγάζεται στον ανακαινισμένο χώρο του κτηρίου της οδού Ελ. Βενιζέλου 123, στο Κερατσίνι.
 Το Κοινωνικό Φαρμακείο «απευθύνεται σε όλους τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους οικονομικής αδυναμίας και δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την απαραίτητη για την υγεία των ίδιων, φαρμακευτική αγωγή». 
Ωφελούμενοι του κοινωνικού φαρμακείου ανήκουν στις εξής ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: Ανασφάλιστοι και μακροχρόνια άνεργοι, άστεγοι, μοναχικά άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα, ομάδες υψηλού κινδύνου, μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑΜΕΑ και οικογένειες με ανήλικα τέκνα ή προστατευόμενα μέλη».

Φαρμακευτικό υλικό
Το Κοινωνικό Φαρμακείο προσφέρει χωρίς καμιά απολύτως οικονομική επιβάρυνση για τους προσερχόμενους, φάρμακα, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές και χορηγίες πολιτών, συλλόγων, φορέων, φαρμακείων, εταιρειών κ.λπ. 
Το Φαρμακείο δέχεται και προϊόντα που λήγουν προσεχώς αρκεί να υπάρχει ένα διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών πριν τη λήξη, ώστε να μπορέσουν να διατεθούν στους ωφελούμενους. Επίσης, αξιοποιούνται προϊόντα με κατεστραμμένη συσκευασία ή άλλο πρόβλημα που το καθιστά μη εμπορεύσιμο αρκεί το περιεχόμενο να παραμένει άθικτο και ασφαλές για κατανάλωση».
Στοιχεία Επικοινωνίας
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορεί κανείς να απευθύνεται στα τηλέφωνα 210- 4630 704. Για πληροφορίες διαθεσιμότητας φαρμάκων στο: 210-4631610.