Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016

Στην Ψυττάλεια και τα λύματα από περιοχές της Αν.Αττικής! Τίποτα άλλο;

Στην Ψυττάλεια τα λύματα από Παλλήνη, Γέρακα, Ανθούσα...
Την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας προκειμένου να δεχθεί και λύματα από περιοχές της Ανατολικής Αττικής αποφάσισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος.
Τα νέα προτεινόμενα έργα, σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε την περασμένη Παρασκευή, αφορούν στη συλλογή και μεταφορά ακαθάρτων από τις περιοχές του Γέρακα, της Ανθούσας και της Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης, καθώς και της περιοχής Κίτσι του Δήμου Κρωπίας.
Επίσης προτείνεται η σύνδεση των περιοχών Χέρωμα και Κόρμπι του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, των οποίων οι πληθυσμοί και οι παροχές τους έχουν ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό των δικτύων αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων της Ψυτάλλειας.
Στην Ψυττάλεια καταλήγουν σήμερα αστικά λύματα, καθώς και βιομηχανικά υγρά απόβλητα (μετά από προεπεξεργασία) της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου Αθηνών και του ευρύτερου Σαρωνικού Κόλπου (περιοχή μείζονος πρωτευούσης). Εκεί συρρέουν επίσης και οι απορροές όμβριων από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, ενώ με υποθαλάσσιους αγωγούς συνδέεται με την Ψυτάλλεια και η Σαλαμίνα.
Προτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
Το προτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων των περιοχών του Γέρακα, της Ανθούσας και της Παλλήνης αφορά σε μήκος αγωγών περίπου 5.000 μ. και δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών περίπου 7.500 μ., καθώς και έξι αντλιοστασίων ακαθάρτων.
Οι προτεινόμενοι συλλεκτήρες ακαθάρτων που θα εξυπηρετήσουν τη σύνδεση των περιοχών Χέρωμα και Κόρμπι του δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και Κίτσι του δήμου Κρωπίας στο υφιστάμενο δίκτυο, αφορούν σε αγωγούς περίπου 2.300 μ. και δίδυμους καταθλιπτικούς αγωγούς περίπου 2000 μ., καθώς και σε ένα αντλιοστάσιο ακαθάρτων.
Παράλληλα, στην ΕΥΔΑΠ έχει ήδη ανατεθεί η κατασκευή των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων στις περιοχές Σπάτων - Ραφήνας και Μαραθώνα.
Η Ψυττάλεια σήμερα διαχειρίζεται μέση ημερήσια εισερχόμενη παροχή 725.000 m³/d ενώ έχει τη δυνατότητα να δεχθεί προς επεξεργασία 1.000.000 m³/d λυμάτων (μέση παροχή) και 1.120.000 m³/d λυμάτων (παροχή αιχμής 95%). Τα πρόσθετα έργα αποχέτευσης εκτιμάται ότι θα επιφέρουν για το έτος σχεδιασμού 2033, αύξηση της μέσης ημερήσιας παροχής κατά περίπου 13.000 m3/d.
Την ίδια ώρα, «τρέχουν» οι χρηματικές ποινές εκατομμυρίων ευρώ που είχε επιβάλει στη χώρα, τον Οκτώβριο του 2015, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για την ανεπαρκή διαχείριση των αστικών λυμάτων (οικιακών και βιομηχανικών). Και έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υποδομές αποχέτευσης και επεξεργασίας τους, η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταβάλλει πρόστιμο. 
Σε κάθε περίπτωση, είναι αξιοσημείωτο ότι, εν έτει 2016, υπάρχουν ακόμη υπάρχουν ακόμη δήμοι της Αττικής που διοχετεύουν τα λύματά τους, μέσω βόθρων, σε παρακείμενα ρέματα ή ακόμη και στη θάλασσα. Μάχη Τράτσα, Newsroom ΔΟΛ πηγή