Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Παρεμβάσεις σε 15 παιδικές χαρές!

Έργα για την αναβάθμιση και λειτουργική αποκατάσταση θα γίνουν σε 15 παιδικές χαρές του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,  το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ δήμου και περιφέρειας. Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και στη σύμβαση με τον ανάδοχο και μέχρι του ποσού των 899.900,00€ θα αναλάβει η περιφέρεια Αττικής.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε παιδική χαρά, είναι οι εξής:  
Παιδική χαρά στην πλατεία Ελευθερίας: 
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεμάχια (8) οκτώ] και την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων). 
- Εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των πιστοποιημένων οργάνων. 
- Τοποθέτηση συστήματος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
- Εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων κατάλληλων για κοινόχρηστους χώρους. 
- Αποψίλωση και τον καθαρισμό των υφιστάμενων περιμετρικών παρτεριών και την ενίσχυση του υφιστάμενου πρασίνου. 
- Χρωματισμός και ανακαίνιση των σιδηρών κιγκλιδωμάτων της περίφραξης αλλά και της θύρας εισόδου καθώς και τον χρωματισμός του υφιστάμενου περιμετρικού στηθαίου (τοιχίου) της παιδικής χαράς. 
- Βαφή των τεσσάρων καθιστικών συνοδών. 
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές και διατάξεις.

Παιδική χαρά που περικλείεται από τις οδούς Βοσπόρου, Μυκηνών και Επιδαύρου στη Χαραυγή: 

- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεμάχια (12) δώδεκα] και την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων). 
- Εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των πιστοποιημένων οργάνων. 
- Απομάκρυνση του χαλικιού και την καθαίρεση κατασκευών από σκυρόδεμα (παλαιό φυλάκιο, παρτέρια ψηλών δένδρων, παλαιά κρήνη κ.λ.π) και την αποξήλωση υφιστάμενων κρασπέδων. 
- Συντήρηση της περιμετρικής περίφραξης (χρωματισμός κιγκλιδωμάτων και του υφιστάμενου περιμετρικού στηθαίου κ.λ.π.), καθώς και της εισόδου κοινού. 
- Τοποθέτηση συστήματος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
- Εγκατάσταση καθισμάτων συνοδών (παγκάκια) αλλά και κάδων απορριμμάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους. 
- Αποψίλωση και τον καθαρισμό των υφιστάμενων περιμετρικών παρτεριών. 
- Τοποθέτηση περίφραξης στο ανατολικό τμήμα της παιδικής χαράς. 
- Τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 μ.) με λαμπτήρες Led, καλαίσθητα από κράμα αλουμινίου. 
- Την αντικατάσταση της παλαιάς ογκώδους κρήνης με νέα. 
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά επί της συμβολής των οδών Εμμ. Μπενάκη, Ταϋγέτου & Αμισού: 
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεμάχια (15) δεκαπέντε] και την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων). 
- Εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των πιστοποιημένων οργάνων. 
- Απομάκρυνση του χαλικιού και την καθαίρεση κατασκευών από σκυρόδεμα (παλαιό φυλάκιο, παλαιά κρήνη κ.λ.π). 
- Συντήρηση της περιμετρικής περίφραξης (χρωματισμός κιγκλιδωμάτων και συντήρηση-μερεμέτισμα-χρωματισμός υφιστάμενου περιμετρικού στηθαίου κ.λ.π.) καθώς και της εισόδου κοινού. 
- Τοποθέτηση συστήματος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
- Εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους. 
- Βαφή των δεκατεσσάρων (14) καθιστικών συνοδών. 
- Αντικατάσταση της παλαιάς ογκώδους κρήνης με νέα. 
-Τοποθέτηση πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά επί της συμβολής των οδών Μάρκου Μπότσαρη & Δογάνη: 

- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεμάχια (5) πέντε] και την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων). 
- Αποξήλωση του μη πιστοποιημένου δαπέδου ασφαλείας (περ. 176 τ.μ.) και την εγκατάσταση κατάλληλου ελαστικού δαπέδου ασφαλείας στην ίδια θέση. 
- Συντήρηση της περιμετρικής περίφραξης (χρωματισμός κιγκλιδωμάτων και της εισόδου κοινού) και συντήρηση-μερεμέτισμα-χρωματισμός υφιστάμενου περιμετρικού στηθαίου κ.λ.π.). 
- Επισκευή και βαφή των καθισμάτων συνόδων (παγκάκια). 
- Επισκευή των κατεστραμμένων επιφανειών από διακοσμητικά τούβλα. 
Αφαίρεση των λογχών από τα σιδηρά κιγκλιδώματα, όπως και των αναμονών οπλισμού σε κολώνες της περίφραξης. 
- Τοποθέτηση συστήματος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
- Εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους. 
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά Αμερικανού επί των οδών Κοντοπούλου, Αναλήψεως και Αργοστολίου: 

- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεμάχια (9) εννέα] και την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων). 
- Αποξήλωση των υφιστάμενων μη πιστοποιημένων δαπέδων ασφαλείας και την εγκατάσταση νέων κατάλληλων πιστοποιημένων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές τοποθέτησης των οργάνων. 
- Απομάκρυνση του χαλικιού και την καθαίρεση του παλαιού ξύλινου φυλακίου καθώς και κρασπέδων υφιστάμενων σκαμμάτων. 
- Συντήρηση της περιμετρικής περίφραξης (χρωματισμός κιγκλιδωμάτων και του υφιστάμενου περιμετρικού στηθαίου κ.λ.π.) καθώς και των εισόδων κοινού. 
- Τοποθέτηση συστήματος αποτροπής αδέσποτων ζώων στις θύρες εισόδου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
- Τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 μ.) με λαμπτήρες Led, καλαίσθητα από κράμα αλουμινίου. 
- Εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων και καθισμάτων συνοδών κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους. 
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές και διατάξεις.

Παιδική χαρά πλατείας Βελουχιώτη μεταξύ των οδών Φιλλιπίδου & Μαυρομιχάλη: 

- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεμάχια (4) τέσσερα] και την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων). 
- Αποξήλωση του μη πιστοποιημένου δαπέδου ασφαλείας (περ. 110 τ.μ.) και την εγκατάσταση κατάλληλου πιστοποιημένου ελαστικού δαπέδου ασφαλείας σε ολόκληρη την παιδική χαρά. 
- Καθαίρεση της παλαιάς κρήνης και την αποξήλωση της κατεστραμμένης ξύλινης περίφραξης. 
- Εξομάλυνση της υφιστάμενης κλίσης της παιδικής χαράς, καθώς και την αλλαγή θέσης της εισόδου κοινού. 
- Τοποθέτηση συστήματος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
- Εγκατάσταση καθισμάτων συνοδών (παγκάκια) αλλά και κάδων απορριμμάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους. 
- Τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 μ.) με λαμπτήρες Led, καλαίσθητα από κράμα αλουμινίου. 
- Αντικατάσταση της παλαιάς ογκώδους κρήνης με νέα και την αντικατάσταση της υφιστάμενης περίφραξης. 
-Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές και διατάξεις.  

Παιδική χαρά επί των οδών Γαληνού, Εμμ. Μπενάκη και Π. Π. Γερμανού: 
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεμάχια (10) δέκα] και την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων).
 - Εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των πιστοποιημένων οργάνων. 
- Απομάκρυνση του χαλικιού από τον χώρο της παιδικής χαράς. 
- Συντήρηση της περιμετρικής περίφραξης (χρωματισμός κιγκλιδωμάτων και χρωματισμός υφιστάμενου περιμετρικού στηθαίου κ.λ.π.) καθώς και των εισόδου κοινού. 
- Τοποθέτηση συστήματος αποτροπής αδέσποτων ζώων στις θέσεις εισόδου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
- Εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων και καθιστικών συνοδών, κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους. 
- Τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 μ.) με λαμπτήρες Led, καλαίσθητα από κράμα αλουμινίου. 
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές και διατάξεις.

Παιδική χαρά Προσκόπων επί των οδών Βυζαντίου, Μ. Κιουρί και Καραολή & Δημητρίου: 
- Με την αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεμάχια (6) έξι] και την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων). 
- Με την εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των πιστοποιημένων οργάνων. 
- Με την απομάκρυνση του χαλικιού 
- Με την συντήρηση της περιμετρικής περίφραξης (χρωματισμός κιγκλιδωμάτων) καθώς και των εισόδων κοινού. 
 - Με τον υδροχρωματισμό του περιμετρικού στηθαίου (τοιχίου) περίφραξης. 
- Με την τοποθέτηση συστήματος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
- Με τoν χρωματισμό των καθισμάτων συνοδών (παγκάκια) και την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους. 
- Με την τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 μ.) με λαμπτήρες Led, καλαίσθητα από κράμα αλουμινίου. 
- Με την δημιουργία ράμπας εισόδου σε επιλεγμένη είσοδο κοινού. 
- Με την τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά Ρόδης επί της οδού Αθανασίου Διάκου: 
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεμάχια (12) δώδεκα] και την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων). 
- Αποξήλωση των μη πιστοποιημένων δαπέδων και την εγκατάσταση κατάλληλων πιστοποιημένων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των επίσης νέων πιστοποιημένων οργάνων. 
- Απομάκρυνση του χαλικιού και την καθαίρεση κατασκευών από σκυρόδεμα (παλαιό φυλάκιο, παρτέρια σκαμμάτων, παλαιά κρήνη, κ.λ.π). 
- Συντήρηση της περιμετρικής περίφραξης (χρωματισμός σιδηρών κιγκλιδωμάτων) και της εισόδου κοινού και τον χρωματισμό του υφιστάμενου περιμετρικού στηθαίου. 
- Τοποθέτηση συστήματος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
- Εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων και καθιστικών συνοδών (παγκάκια) κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους. 
- Αντικατάσταση της παλαιάς ογκώδους κρήνης με νέα. 
- Αφαίρεση των λογχών από τα σιδηρά κιγκλιδώματα. 
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά πλατείας Λαού, εντός της πλατείας Ελευθερίας, επί της συμβολής των οδών Θεοφράστου και Μουδανίων: 
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεμάχια (4) τέσσερα] και την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων). 
- Εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των πιστοποιημένων οργάνων. 
- Τοποθέτηση συστήματος αποτροπής αδέσποτων ζώων στις θέσεις εισόδου κοινού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
- Αποψίλωση και τον καθαρισμό των υφιστάμενων περιμετρικών παρτεριών και την ενίσχυση του υφιστάμενου πρασίνου. 
- Χρωματισμός και την ανακαίνιση των σιδηρών κιγκλιδωμάτων της περίφραξης αλλά και των θυρών εισόδου καθώς και τον χρωματισμό του υφιστάμενου περιμετρικού στηθαίου της παιδικής χαράς. 
- Εγκατάσταση καθιστικών συνοδών αλλά και κάδων απορριμμάτων κατάλληλων για κοινόχρηστους χώρους. 
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά επί των οδών Νεύτωνος, Νέλσωνος & Ακτής Ιωνίας: 
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεμάχια (3) τρία] και την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οργάνων, απλών στο σύνολό τους. 
- Αποξήλωση και απομάκρυνση των πλακών πεζοδρομίου και την εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας σε όλη σχεδόν την επιφάνεια της παιδικής χαράς. 
- Τοποθέτηση συστήματος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.. 
- Χρωματισμό και την ανακαίνιση των σιδηρών κιγκλιδωμάτων της περίφραξης. 
- Κατασκευή διαδρόμου εισόδου πλάτους περίπου 1.00 μ. (με επίστρωση από κυβόλιθους) στο νοτιοδυτικό μέρος της παιδικής χαράς καθώς και την δημιουργία ράμπας εισόδου από τον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας στο χώρο της παιδικής χαράς. 
- Κατάργηση της εισόδου επί της οδού Ακτής Ιωνίας. 
- Τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 μ.) με λαμπτήρες Led, καλαίσθητα από κράμα αλουμινίου. 
- Εγκατάσταση καθισμάτων συνοδών (παγκάκια) αλλά και κάδων απορριμμάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους. 
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά πλατείας Βλαχερνών, μεταξύ των οδών Δήλου & Ψάχου: 
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεμάχια (4) τέσσερα] και την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων). 
- Εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των πιστοποιημένων οργάνων. 
- Τοποθέτηση συστήματος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.. 
- Χρωματισμός και την ανακαίνιση των σιδηρών κιγκλιδωμάτων της περίφραξης. 
- Κατασκευή διαδρόμου εισόδου πλάτους περίπου 2.00 μ. καθώς και ράμπας εισόδου από τον χώρο της πλατείας στο χώρο της παιδικής χαράς. 
- Καθαίρεση των δύο μεμονωμένων κατασκευών από σκυρόδεμα (ογκώδη καμπύλα καθιστικά χωρίς πλάτη). 
- Εγκατάσταση καθισμάτων συνοδών (παγκάκια) αλλά και κάδων απορριμμάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους. 
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές και διατάξεις.

Παιδική χαρά επί των οδών Φλογητά και Χρυσοστόμου Σμύρνης: 
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεμάχια (11) ένδεκα] και την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων). 
- Εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των πιστοποιημένων οργάνων. 
- Απομάκρυνση του χαλικιού και την καθαίρεση της παλαιάς κρήνης. 
- Συντήρηση της περιμετρικής περίφραξης (χρωματισμός κιγκλιδωμάτων) καθώς και των εισόδων κοινού και την τοποθέτηση νέου σιδηρού κιγκλιδώματος στην δυτική πλευρά της παιδικής χαράς. 
- Τοποθέτηση συστήματος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
- Χρωματισμό των καθισμάτων συνοδών (παγκάκια) και την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους. 
- Τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 μ.) με λαμπτήρες Led, καλαίσθητα από κράμα αλουμινίου. 
- Αντικατάσταση της παλαιάς ογκώδους κρήνης με νέα. 
- Δημιουργία ράμπας εισόδου σε επιλεγμένη είσοδο κοινού. 
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές και διατάξεις.
Παιδική χαρά επί των οδών Κανάρη & Εθνικής Αντιστάσεως: 
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεμάχια (2) δύο] και την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων). 
- Αποξήλωση των υφιστάμενων μη πιστοποιημένων δαπέδων ασφαλείας και την εγκατάσταση νέων κατάλληλων πιστοποιημένων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές τοποθέτησης των οργάνων. 
- Αποξήλωση και απομάκρυνση των πλακών την καθαίρεση υφιστάμενων κρασπέδων παρτεριών. 
- Συντήρηση της περιμετρικής περίφραξης (χρωματισμός κιγκλιδωμάτων και του υφιστάμενου περιμετρικού στηθαίου κ.λ.π.) καθώς και της εισόδου κοινού. 
- Τοποθέτηση συστήματος αποτροπής αδέσποτων ζώων στην θύρα εισόδου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
- Την τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 μ.) με λαμπτήρες Led, καλαίσθητα από κράμα αλουμινίου. 
- Την εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων και καθισμάτων συνοδών κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους. 
- Την τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές και διατάξεις.

Η παιδική χαρά επί των οδών Πλαστήρα Ν. & Μιαούλη Α.: 
- Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς [τεμάχια (4) τέσσερα] και την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οργάνων (απλών ή και σύνθετων). 
- Εγκατάσταση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις περιοχές των πιστοποιημένων οργάνων. 
- Απομάκρυνση του χαλικιού. 
- Συντήρηση της περιμετρικής περίφραξης (χρωματισμός κιγκλιδωμάτων) καθώς και των εισόδων κοινού. 
- Υδροχρωματισμό του περιμετρικού στηθαίου (τοιχίου) περίφραξης. 
- Τοποθέτηση συστήματος αποτροπής αδέσποτων ζώων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
- Χρωματισμό των καθισμάτων συνοδών (παγκάκια) και την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους. 
- Τοποθέτηση σιδηρού κιγκλιδώματος στο δυτικό μέρος της παιδικής χαράς. 
- Τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής (ύψος στύλου 5 μ.) με λαμπτήρες Led, καλαίσθητα από κράμα αλουμινίου. 
- Δημιουργία ράμπας εισόδου στην είσοδο κοινού και την εξομάλυνση της κλίσης της υφιστάμενης ράμπας εισόδου. 
- Τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου στην παιδική χαρά σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές και διατάξεις.