Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για δημότες του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το επόμενο εξάμηνο, Μάρτιος 2017 - Αύγουστος 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσίατου Δήμου επί των οδών Μ. Ασίας 143 στο Κερατσίνι, καθημερινά 9:00 πμ. - 12:00 μμ., από 23/1/2017 έως και 10/2/2017, όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως:

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής για αλλοδαπούς.
3. Φωτοτυπία λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας, από τον οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).
5. Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος (φορολογικού έτους 2015).
6. Φωτοτυπία πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 (φορολογικού έτους 2015).

7. Φωτοτυπία δήλωσης ακινήτων Ε9 ή βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης 2015.
Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου:
8. Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο/η (όλων των ενηλίκων μελών).
9. Φωτοτυπία πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ.
10. Απόδειξη υποβολής για δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου.
11.Απόδειξη καταθετηρίου τράπεζας για ενεργό στεγαστικό δάνειο ή φωτοτυπία τελευταίου ενημερωτικού σημειώματος τράπεζας ενεργού στεγαστικού δανείου.
12. Βεβαίωση μη ένταξης του αιτούντος σε πρόγραμμα άλλου Δήμου (όταν ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι δημότης ή κάτοικος άλλου Δήμου).
13. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος).

Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:
Α) Για τα μοναχικά άτομα το πραγματικό εισόδημα (όχι τεκμαρτό) να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
Β) Για ζευγάρι ή οικογένειες με κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα το ανώτερο ποσό προσαυξάνεται κατά 1.200 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος με τελικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ.
Γ) Για άτομα με αναπηρία άνω του 67% το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 με τελικό εισόδημα έως 9.000 ευρώ.
Δ) Σε περίπτωση ενοικίου αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα.
Ε) Για οφειλέτες δανείου α΄ κατοικίας αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον το δάνειο καταβάλλεται, δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα και διαμένουν στη συγκεκριμένη κατοικία.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την Αρμόδια Επιτροπή και οι τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία άλλη οικονομική ενίσχυση από ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα.