Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

ΔΗΚΕΠΑ: εισήγηση της αντιδημάρχου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου – Δραπετσώνας αποφάσισε μετά από εισήγηση του Δημάρχου, Χρήστου Βρεττάκου, να διαβιβάσει στον Εισαγγελέα τόσο το πόρισμα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης όσο και την πρώτη έκθεση των ορκωτών λογιστών για την πρώην κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου, ΔΗΚΕΠΑ.

Στην εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κα Ελένη Καπουσίζογλου, ανέφερε αναλυτικά για το θέμα:

Θα ξεκινήσω χρονολογικά από το πόρισμα των επιθεωρητών, για τα έτη 2011, 2012, το οποίο δείχνει με τον πλέον σαφή τρόπο τι διαδραματίστηκε στα χρόνια αυτά, την νοσηρή κατάσταση που υπήρχε από την αρχή της ίδρυσης της επιχείρησης, που φυσική απόληξη είχε το τέλος  να είναι αυτό που βρήκαμε και που μας ταλανίζει μέχρι σήμερα.

Από την αρχή φαίνεται η ανικανότητα και αδιαφορία,  της διοίκησης του Δήμου και των διοικήσεων της επιχείρησης, να στήσουν μία υγεία επιχείρηση στα πλαίσια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, μια επιχείρηση που θα έχει  στόχο την εξυπηρέτηση  των δημοτών και την ενίσχυση του κοινωνικού έργου της δημοτικής αρχής και όχι μία επιχείρηση που θα εξυπηρετεί τα ρουσφέτια και τις πελατειακές σχέσεις.


Εντοπίσαμε και σας παραθέτουμε κάποια αποσπάσματα  από τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του πορίσματος :

1. Βάσει του «Καλλικράτη» η επιχείρηση έπρεπε να στηθεί στο πρώτο δίμηνο του 2011.  Η ΔΗΚΕΠΑ όμως στήθηκε στο πρώτο εξάμηνο.


2. Η μεταφορά του υπηρετούντος προσωπικού των πρώην κοινωφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν στην νέα  και η κατάταξη αυτού έγιναν μετά από ένα χρόνο από την ‘ίδρυση της και επιπροσθέτως δεν  τοποθετήθηκαν οι εργαζόμενοι σε θέσεις με συγκεκριμένα καθήκοντα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η μη ύπαρξη στελεχωμένης οικονομικής υπηρεσίας, προκειμένου να εκδίδονται τα χρηματικά με τις νόμιμες διαδικασίες. Η λειτουργία του λογιστηρίου πραγματοποιείτο από εξωτερικούς συνεργάτες  εντός της χρήσης του 2011, που και αυτοί με επιστολές τους  στο τέλος του 2011 προς τον τότε Πρόεδρο της ΔΗΚΕΠΑ , δήλωναν ότι δεν επιθυμούν την σύναψη νέας σύμβασης.


3.Απόσπασμα από επιστολή από μέρος των εργαζομένων προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ  στις 29/9/2011. «Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία της επιχείρησης (κομμένα τηλέφωνα, μη λειτουργία φωτοτυπικών, φαξ, έλλειψη  γραφικής ύλης και ειδών καθαρισμού, εγκατάσταση εξοπλισμού των επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν)… εκκρεμεί η τοποθέτηση  υπαλλήλων στην νέα επιχείρηση και η ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε το αντικείμενο της εργασίας…

4.Αποσπάσματα από καταθέσεις των πρώην προέδρων αναφέρουν ότι «Οι εταιρείες ΔΗΚΕΠΟΚ_ΔΗΚΕΠΡΟΚ_ ΔΗΚΕΠΑΚ  συνέχισαν να λειτουργούν μετά την έναρξη της ΔΗΚΕΠΑ (ενώ είχαν ήδη καταργηθεί), να κάνουν συναλλαγές με προμηθευτές, τρίτους, δημόσιο και τον Δήμο από τον οποίο εισέπραξαν κατά το διάστημα που λειτουργούσαν παράλληλα με την ΔΗΚΕΠΑ, επιχορηγήσεις συνολικά πάνω από 600.000 € για όλο το 2011. Το σύνολο των διαφόρων ποσών δεν αποδίδονταν με κανένα τρόπο στην ΔΗΚΕΠΑ αλλά διαχειρίζονταν με διαδικασίες που δεν γνωρίζω, μέσω ταμειακών διευκολύνσεων των τριών παραπάνω εταιρειών .

5.         Κατά την ελεγχόμενη διετία, πραγματοποιήθηκαν πληρωμές μόνο με αποδείξεις δαπανών, χωρίς την έκδοση τίτλων πληρωμής (χρηματικά εντάλματα). Συγκεκριμένα και κατά περίπτωση δεν αναγράφονταν το πεδίο της ημερομηνίας έκδοσης, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, η αιτιολογία, η αρίθμηση εμφανίζονταν με άτακτο τρόπο, υπήρχαν στελέχη από το ίδιο μπλοκ πληρωμών στα οποία αναγράφονταν ο ίδιος αριθμός και ημερομηνία αλλά αφορούσαν καταβολή διαφορετικών ποσών σε διαφορετικούς δικαιούχους, στελέχη χωρίς υπογραφή του εκδότη και του λήπτη.

6.         Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πόσα άτομα και με ποιες συμβάσεις ήταν το προσωπικό που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις το έτος 2011, γιατί δεν υπήρχε ενημερωμένο αρχείο των μισθοδοτικών καταστάσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του έτους 2011.

Και βέβαια  στα παραρτήματα του πορίσματος των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, μέσα σε 70 περίπου σελίδες απαριθμούνται  δαπάνες που ελέγχθηκαν και επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα των επιθεωρητών.

Ύστερα από τα παραπάνω, υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή  είχε άγνοια όλων αυτών που διαδραματίζονταν στην κοινωφελή επιχείρηση και είναι άμοιρη ευθυνών ; Το πάρτυ είχε στηθεί αλλά υπήρχε τόση έπαρση και αλαζονεία και τόση μανία για να  εξυπηρετηθούν προεκλογικά ρουσφέτια, που κρατήθηκε όλο αυτό το «αλαλούμ» για τρία χρόνια και καταχρέωσε τον Δήμο, φτάνοντας τις οφειλές της υπό λύση εκκαθάρισης στο ποσόν των  περίπου 5.000.000 €.    Όλα αυτά τα χρέη της ΔΗΚΕΠΑ δημιουργήθηκαν  σε μία περίοδο που η επιχείρηση δεν παρείχε κανένα κοινωνικό έργο προς τους δημότες της πόλης αυτής. Τα καλλιτεχνικά και αθλητικά τμήματα είχαν κλείσει, το Κολυμβητήριο επίσης και όμως ο Δήμος πληρώνει και θα πληρώνει.

Επιπροσθέτως αυτές οι επιχειρήσεις επιχορηγήθηκαν από τον Δήμο:

Για το 2011: ΔΗΚΕΠΟΚ  1.400.000 €, ΔΗΚΕΠΑΚ  635.000 €, ΔΗΚΕΠΡΟΚ  775.000 €, ΣΥΝΟΛΟ  για το 2011 2.810.000. Για το 2012: ΔΗΚΕΠΑ 140.000 €. Για το 2013:  ΔΗΚΕΠΑ  340.000 €

Εδώ να σημειώσουμε ότι, το συγκεκριμένο πόρισμα, έφτασε στο Δήμο τον Απρίλιο του 2014, όμως το «έφαγε το μαύρο σκοτάδι». Ποτέ δεν πρωτοκολλήθηκε ούτε στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο. Εμείς το παραλάβαμε ύστερα από αίτησή μας, από το Ελεγκτικό Συνέδριο τον Αύγουστο του 2015.

Και ερχόμαστε στην λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης.  Όπως  αναφέρεται στην πρώτη ενημέρωση του εκκαθαριστή, μέχρι και την ανάληψη των καθηκόντων στις 1/9/2014, δεν είχε καν ξεκινήσει η εκκαθάριση. Οι λόγοι αναφέρονται  και στην έκθεση, αλλά και εμείς τους διαπιστώσαμε «ιδίοις όμμασι».

Οι εικόνα που αντικρίσαμε και ειδικά για κάποιους που ήξεραν τους καλούς καιρούς της ΔΕΠΑΚ ξεπερνούσε τον χειρότερο εφιάλτη.  Η εικόνα του τρίτου ορόφου ήταν εικόνα όχι μιας επιχείρησης που «έκλεισε»  5 μήνες πριν, αλλά 50 χρόνια πριν. Παράθυρα ορθάνοικτα στο έλεος των καιρικών συνθηκών, ντουλάπες ανοικτές και το περιεχόμενο ριγμένο στο πάτωμα, οθόνες από κομπιούτερ κάτω, κλασσέρ κάτω, σακούλες μαύρες σκουπιδιών με ανακατεμένα χαρτιά  ( αρχεία των προηγούμενων επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν παντού «ατάκτως ερριμμένα» , σκόνη, ξερά φύλλα  περιστέρια να κάνουν βόλτες….

Άλλο ένα δείγμα ασέλγειας προς τον Δήμο και τους δημότες του…..

Παρ’ όλες τις αντιξοότητες,  ο τόπος καθαρίστηκε η εκκαθάριση ξεκίνησε, τα αρχεία όσα υπήρχαν ταξινομήθηκαν, τιτάνια η προσπάθεια της εκκαθάρισης. Ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί διάφορες συμφωνίες,  για τον λόγο αυτό και ο ισολογισμός έναρξης, χαρακτηρίζεται προσωρινός.

Στο οικονομικό κομμάτι από την στιγμή που αναλάβαμε μέχρι σήμερα έχουμε πληρώσει για την ΔΗΚΕΠΑ τα παρακάτω:

Μισθοδοσίες εργαζομένων  της επιχείρησης 910.000 ευρώ (μέσω των ληξιπρόθεσμων)

Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία 2.067.721 ευρώ

Οφειλές από δικαστικές αποφάσεις για κάποιους εργαζόμενους 75.700 ευρώ

Οφειλές σε λογιστή και δικηγόρο 31.500 ευρώ

Οφειλές σε φυσικό αέριο 20.916 ευρώ

Όμως δυστυχώς ο κατάλογος των οφειλών δεν τελειώνει. Οι προμηθευτές προβλέπεται  να ξεπεράσουν τα 500.000 ευρώ. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσο και  εάν μπορεί ο Δήμος να εξοφλήσει όλα αυτά μιας και το ποσόν  της τελικής εκκαθάρισης θα φτάσει τα 5.000.000 € και ίσως και περισσότερα». πηγή