Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Θέσεις εργασίας στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας προκηρύσσει την πρόσληψη συνολικά σαράντα (40) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους ωραρίου και διάρκειας 8 μηνών. 
 Αιτήσεις γίνονται δεκτές Πέμπτη 17/12/2015 έως και Δευτέρα 28/12/2015
 Συγκεκριμένα προκηρύσσονται:
5 θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
3 θέσεις ΔΕ Τεχνιτών (Ηλεκτροτεχνιτών)
2 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (εκσκαφέας-φορτωτής)
1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (καλαθοφόρο)
1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (σάρωθρο)
2 θέσεις Οδηγών Καδοπλυντηρίου
3 θέσεις ΥΕ Εργατών-Φυλάκων
22 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
1 θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (πλυντών κάδων)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένοπρόσωπο από Πέμπτη 17/12/2015 έως και Δευτέρα 28/12/2015 και ώρες 8πμ - 3μμ στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Δ/νσηΔιαχ/σης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ελ. Βενιζέλου 200.