Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Την Τετάρτη 24/9 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο.Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Τα θέματα είναι πολλά, κάποια σημαντικά! Ανάμεσα στα άλλα ξεχωρίζει και η έγκριση του τεχνικού προγράμματος του 2015, άγνωστο στο ευρύ κοινό! Δεν έχει γίνει διαβούλευση (Καλλικράτης), και ίσως μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι γνωρίζουν αν αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα στο τεχνικό πρόγραμμα με εξασφαλισμένους πόρους ή γενικώς υπάρχει ένα κείμενο για να εκπληρωθεί η υποχρέωση.  
Ακόμα υπάρχουν πολλά διαχειριστικά θέματα με ορισμό ή εκλογή δημοτικών συμβούλων σε επιτροπές και νομικά πρόσωπα για να ξεκινήσει η λειτουργία του δήμου και η καθυστερημένη έγκριση των οικονομικών απολογισμών των σχολικών επιτροπών. 
Εκτός ημερησίας διάταξης, αναμένεται να δοθεί μάχη για τους παιδικούς σταθμούς και θέματα της καθημερινότητας. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΑ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ Γ.Γ. ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚ. 16713/15443, ΦΕΚ 1629/τ.Β΄/10-5-2012).

ΘΕΜΑ 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015.

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ¨ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ¨ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013¨.

ΘΕΜΑ 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ¨ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ¨ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013¨.

ΘΕΜΑ 5ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Τ.Ο.).

ΘΕΜΑ 6ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ¨ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 7ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ¨ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ.


ΘΕΜΑ 8ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.

ΘΕΜΑ 9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ 10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ – Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (promotion of Green Points for turning Waste to Resource – The Case Study of Attica»

ΘΕΜΑ 11ο: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΕΣΥΔΑΠ

ΘΕΜΑ 12ο: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 13ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ.

ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 14ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ ΠΟΥ ΠΙΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Ι. ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ.

ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 15ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ¨ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΑΙ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ¨.


ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 16ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ¨. ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 17ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.

ΘΕΜΑ 18ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ¨ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Π. ΣΑΛΠΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ¨. ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 19ο: ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ.

ΘΕΜΑ 20ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨ΑΛΕΥΡΟΜΑΓΕΙΡΑΣ ΓΡ. – ΤΥΡΟΓΑΛΑ ΒΑΣ. ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΟΕ¨ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ. ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 21ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ... ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 22ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ... ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 23ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ... ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 24ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 345,94€ ...

ΘΕΜΑ 25ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ...

ΘΕΜΑ 26ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ...

ΘΕΜΑ 27ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ...

ΘΕΜΑ 28ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ...

ΘΕΜΑ 29ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ...

ΘΕΜΑ 30ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ...

ΘΕΜΑ 31ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ...

ΘΕΜΑ 32ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ...

ΘΕΜΑ 33ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ...

ΘΕΜΑ 34ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ...

ΘΕΜΑ 35ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ...

ΘΕΜΑ 36ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ...

ΘΕΜΑ 37ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ 38ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ 39ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ