Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

Καταργούνται οι σχολικές επιτροπές; Με νέες περιπέτειες, φαίνεται,  θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά σε σχέση με τα οικονομικά των σχολείων.
Με τροπολογία την οποία προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών καταργούνται οι σχολικές επιτροπές και οι αρμοδιότητές τους, προβλέπεται να περάσουν στην Εκτελεστική Επιτροπή και τις υπηρεσίες του Δήμου. 
Την προηγούμενη φορά με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών των σχολείων και την δημιουργία δύο νομικών προσώπων σε κάθε δήμο πέρασε ένα μεγάλο διάστημα ώστε να βρουν τον βηματισμό τους δημοτική αρχή και σχολεία. Αν τελικά ψηφιστεί το νομοσχέδιο ως έχει, και ιδίως στο ξεκίνημα των σχολείων, πόσο θα είναι έτοιμο να δουλέψει το νέο μοντέλο;


Συγκεκριμένα σε νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο άρθρο 353 ορίζεται ότι καταργούνται οι σχολικές επιτροπές, οι οποίες συστάθηκαν το 1996 και συγχωνεύτηκαν το 2010, καθώς και οι ενιαίες σχολικές επιτροπές. Ο δήμος ασκεί πλήρως όλες τις αρμοδιότητές τους και υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των σχολικών επιτροπών που καταργούνται, συμπεριλαμβανομένων και των εκκρεμών δικών, εξομοιούμενος με καθολικό διάδοχο αυτών. Με την ψήφιση του νόμου, μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους στους Δήμους η δε διαχείριση όλων αυτών θα γίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου (Δήμαρχος, αντιδήμαρχος)
Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι η εκτελεστική επιτροπή είναι ένα  όργανο το οποίο ασχολείται με πολλά θέματα και προγραμματίζει, ελέγχει, κάνει πολιτική. Μάλλον είναι δύσκολο να ασχολείται με επιμέρους ζητήματα, σημαντικά μεν, που αφορούν όμως μια συγκεκριμένη λειτουργία.
Στο σχέδιο δεν αναφέρεται εάν θα καταργηθεί και η επιτροπή παιδείας κάθε δήμου, συμβουλευτικό όργανο του Δήμου στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων και ουσιαστικά έχει καθοριστικό ρόλο για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και την κατανομή των χρημάτων σε κάθε σχολική μονάδα του δήμου.


Ουσιαστικά το υπουργείο, αντί να νομοθετήσει και να διευθετήσει στρεβλώσεις του μοντέλου της τωρινής διοίκησης των σχολικών επιτροπών σε κάποιους δήμους (καθυστέρηση κατανομής χρημάτων στα σχολεία, επιλεκτική κατανομή ποσών κλπ), επιστρέφει σε ένα παλιό μοντέλο όπου θα καθορίζει με υπουργική απόφαση το ποσό που θα δίνεται σε κάθε σχολείο ως πάγια προκαταβολή για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας των σχολείων.  
Αυτό είναι ένα σενάριο, αλλά στο βάθος φαίνεται ότι μακροπρόθεσμα θα υποχρεωθούν οι Δήμοι να λειτουργήσουν τα σχολεία με πόρους από τους ΚΑΠ που τους διατίθενται, παράλληλα βέβαια θα παρουσιάσει και νέα κατάργηση νομικών προσώπων. 
Δεν γνωρίζουμε εάν υπήρξε διαβούλευση για το θέμα,  εάν είχαν υποβληθεί αιτήματα από δήμους για αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των σχολείων,  εάν είναι κάτι βαθύτερο και έχει σχέση με το μνημόνιο ή είναι μια βελούδινη μετάβαση των σχολείων στους δήμους όπως έγινε και με τους παιδικούς σταθμούς, με τα γνωστά προβλήματα στην λειτουργία τους. Ο χρόνος θα δείξει! 
Όμως, η παλαιά και νέα δημοτική αρχή γνωρίζουν το θέμα και έχουν προβεί στις σχετικές ενέργειες για να ενημερώσουν την εκπαιδευτική κοινότητα  ή περιμένουν τον Σεπτέμβριο για να διαμορφώσουν θέση και να αναλάβουν πρωτοβουλίες;

 Ολόκληρο το σχέδιο εδώ