Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Tα κριτήρια για το επίδομα τέκνων... παράνοια!


 Παράνοια!
 Όποια οικογένεια με παιδιά έχει μηνιαίο εισόδημα 1.800 ευρώ:
- ΧΑΝΕΙ το αφορολόγητο,
- θα πληρώνει ΑΜΕΣΟ φόρο 45%,
- θα πληρώνει σε ΕΜΜΕΣΟΥΣ φόρους χιλιάδες ευρώ,
- και ... ΔΕΝ θα δικαιούται επίδομα για τα παιδιά επειδή είναι πλούσιοι...!


Αναλυτικά: Mε κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκαν τα κριτήρια για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων που θα αντικαταστήσει από 1η Ιανουαρίου 2013 τα οικογενειακά επιδόματα τριτέκνων και πολύτεκνων.

Όπως αναφέρεται το επίδομα θα χορηγείται ανά τρίμηνο με εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνο

Το ενιαίο επίδομα είναι:
40 ευρώ το μήνα για ένα παιδί
80 ευρώ το μήνα για δύο παιδιά
130 ευρώ το μήνα για τρία παιδιά
180 ευρώ το μήνα για τέσσερα παιδιά.
Για κάθε παιδί πάνω από το 4ο χορηγείται επιπλέον επίδομα 60 ευρώ μηνιαίως.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν ως εξής:

Έως 6.000 ευρώ θα λαμβάνουν το σύνολο του οικογενειακού επιδόματος
Από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος,
Από 12.000,01 ευρώ έως 18.000 ευρώ θα λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.


Εδώ ολόκληρη η ΚΥΑ με τα κριτήρια για τη χορήγηση του "ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων"