Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012

Το τέλος της ΔΗΚΕΠΑ;

Ξεκίνησε  η επόμενη μέρα για τη ΔΗΚΕΠΑ; Την Πέμπτη 22-11-2012 κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση όπου προτείνεται η λειτουργία των προγραμμάτων του πολιτιστικού κέντρο Ευγενείας από γονείς και εκπαιδευτικούς που θα δημιουργήσουν ένα όμιλο ή κάτι τέτοιο.  Την πρόταση δεν την διαβάσαμε  με τις λεπτομέρειες της γιατί το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο συμβούλιο και δεν δόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους.

 Όμως όσο αθώα και εάν είναι αυτή η πρόταση, η οποία σίγουρα έγινε κάτω από το βάρος της απόγνωσης και της ανασφάλειας αυτών που βιώνουν τη ιδιότυπη ομηρία της ΔΗΚΕΠΑ,  εάν είναι έτσι όπως ακούστηκε, ουσιαστικά δείχνει το δρόμο για τη διάλυση της ΔΗΚΕΠΑ με ό, τι αυτό συνεπάγεται για δεδουλευμένα και προγράμματα αθλητισμού και πολιτισμού που προσφέρονται από τον Δήμο. 

Κάτι παρόμοιο έγινε και στο Δήμο Χαϊδαρίου, όταν λόγω έλλειψης  χρηματοδότησης και μη ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων δημιουργήθηκε μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση από εργαζομένους και ζήτησε από τον Δήμο να παραχωρηθούν οι χώροι του Δήμου για πολιτιστικές δράσεις και να καλύπτει ο Δήμος κάποια από τα λειτουργικά έξοδα.

 Οι Κοιν.Σ.Επ., έτσι ονομάζονται οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι μια νέα μορφή επιχειρήσεων, θεσπίστηκαν με το νόμο 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄216) -μοιάζουν με τους αστικούς συνεταιρισμούς- που συστήνονται από ανέργους, ευπαθείς ομάδες πληθυσμού αλλά και εργαζόμενους. 

Οι Κοιν.Σ.Επ., δραστηριοποιούνται και σε τομείς που σήμερα ανήκουν στο Δημόσιο ή σε δήμους και εδώ πραγματικά θα ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου!  Μιας και σε κάποιες περιπτώσεις θα αποτελέσουν τον προθάλαμο ιδιωτικοποίησης πολλών  υπηρεσιών που προσφέρουν οι ΟΤΑ.
 Ως αντικείμενο έχουν το περιβάλλον, την υγεία, την πρόνοια κ.ά. Επί της ουσίας ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα, αλλά είναι ενταγμένες σε ένα  καθεστώς φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων με αντάλλαγμα να προσφέρουν υπηρεσίες χαμηλού κόστους.

Ποιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:
 Κοινωνικής Φροντίδας: Αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, ΑμεΑ και άτομα με χρόνιες παθήσεις.
Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού: Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Ενδεικτικά, μπορούν να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.
Ένταξης: Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Σε μια Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης,40% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Και βέβαια μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
... έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα!