Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022

Η πρόταση της εκκλησίας για το ΣΧΙΣΤΟ (βίντεο)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΙΣΤΟ Α.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ενδιαφέρουσες απόψεις ακούστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο κατά την παρουσίαση !