Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων


Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης στους Δήμους για ασφάλεια μαθητών,επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων. Με έγγραφό του ο Υπουργός Εσωτερικών καλεί τους Δήμους της Χώρας για την υποβολή προτάσεων έτσι ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων. Η πρόσκληση συνοδεύεται από παράρτημα με τα ανώτατα όρια χρηματοδότησης των Δήμων

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης, που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ (€).

Καθορίζεται ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (Δήμο), το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
Ο αριθμός μαθητών με συντελεστή βαρύτητας 70%.
Ο αριθμός τμημάτων των σχολείων με συντελεστή βαρύτητας 30%.
Ελάχιστο ποσό κατανομής 5.000,00€.

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δήμων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 
 Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων. Συναφείς δράσεις (ενδεικτικά αναφέρονται) :

  • Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στον χώρο του σχολείου
  • Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, ήτοι διαγραμμίσεις οδών,
  • τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης.
ΕΔΩ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ