Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

60 θέσεις εργασίας για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών τμημάτων

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, μέσω της ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου–Δραπετσώνας, «Προοπτική»,
για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών τμημάτων του την περίοδο 2017-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη 60 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, διάρκειας 8 μηνών και ωριαίας αποζημίωσης.

Καταληκτική ημερομηνία: 13-10-2017 Πληροφορίες: τηλ. 210 4324501

Αναλυτικότερα:  60 άτομα στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας