Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

21η Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κερατσινίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιοΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

⦁ 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

⦁ 5Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.

⦁ ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 65 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3852/2010

⦁ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.41308/1-8-2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ “ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 1/11/2017.

⦁ ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΟΧΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5001481 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ. 2738/17-11-2016, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ, ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ.
⦁ ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΟΧΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002489 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ. 3898/14-12-2016, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ, ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ.

⦁ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 44/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 58, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.

⦁ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 45/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΕΡΤΣΕΤΗ 12, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.

⦁ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 46/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 9/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 120 ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 127, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΟ 3606 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

⦁ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 
⦁ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
⦁ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
⦁ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
⦁ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ.
⦁ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ.
⦁ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ.
⦁ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
⦁ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
⦁ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26-4-2017
14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8-5-2017
15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24-5-2017
16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31-5-2017