Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 19:30 θα γίνει η 18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημαρχείο Κερατσινίου!

Α!... μιας και υπάρχει σχετικό θέμα, και επειδή όλοι αναγνωρίζουν τη δεινή οικονομική κατάσταση, στην οποία συνεχίζει να βρίσκεται η χώρα και οι πολίτες, ίσως είναι ευκαιρία να μειωθούν οι υπάρχουσες υψηλές μηνιαίες συνδρομές  για συμμετοχή σε προγράμματα του δημοτικού κολυμβητηρίου!


  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  • 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016.
  • 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.
  • ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 46641/04-09-2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
  • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ, ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.
  • ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ – ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020.
  • ΕΚΓΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 159.020.000 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.
  • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.
  • ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ.
  • ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.