Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Δωρεάν κατασκήνωση για 400 παιδιά δημοτών!

Θερινό πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων για παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών στo πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής προτείνει η δημοτική αρχή ως θέμα προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 9 Μαΐου. 

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από την 15 Ιουνίου 2016 και για δέκα (10) εβδομάδες συνολικά (14 ημέρες για κάθε παιδί) και αφορά 400 παιδιά δημοτών του δήμου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες.
Tο πρόγραμμα θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2016 στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση για ποσό 160.000,00€.  
Τα παιδιά που θα επιλεγούν για μια κατασκηνωτική περίοδο θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σε μια εκ των ιδιωτικών κατασκηνώσεων αφού ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις τους.
Το πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής πολιτικής του δήμου γιατί δίνει τη δυνατότητα θερινών διακοπών και δημιουργικής απασχόλησης-ψυχαγωγίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο, σε παιδιά που οι οικογένειες τους δεν έχουν τη δυνατότητα .
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοίκους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που το ταμείο τους δεν δικαιολογεί πρόγραμμα κατασκηνώσεων και θα γίνει επιλογή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων μέχρι την κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων.