Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

30 προσλήψεις στον Δήμο

Την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα για δύο (2) μήνες, για την κάλυψη των θερινών αναγκών των καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (Camp κ.λ.π.) των Τμημάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
Οι ειδικότητες είναι: Α) 13 (δέκα τρείς) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ΠΕ
Β) 8 (οκτώ) Καθηγητές Θεατρολογίας ΠΕ
Γ) 3 (τρείς) Καθηγητές Εικαστικών Τεχνών ΠΕ
Δ) 3 (τρείς) Δάσκαλοι Μουσικοκινητικής Αγωγής ΔΕ (με πτυχίο μουσικοπαιδαγωγού ή πτυχίο ανωτέρας σχολής αναγνωρισμένου ωδείου με σεμινάριο/α στην μουσικοκινητική αγωγή)
Ε) 3(τρείς) Νοσηλευτές ΤΕ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 (Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) από την Παρασκευή 20-5-2016 έως και Τετάρτη 25-5-2016 και ώρες 08:30π.μ. – 15:00μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2074641, 639.