Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Χωρίς καθαρίστριες θα ανοίξουν πολλά σχολεία;

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς βρήκε τα μισά περίπου σχολεία της χώρας χωρίς προσωπικό καθαριότητας καθώς δεν έχει γίνει ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας των σχολείων.
Το χειρότερο είναι ότι μία εβδομάδα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν είναι γνωστή ούτε καν η διαδικασία πρόσληψης των καθαριστριών.
Σύμφωνα με τον "Καλλικράτη" τις συμβάσεις για τον καθαρισμό των σχολείων από την έναρξη του διδακτικού έτους 2013-2014 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Τα προηγούμενα χρόνια τα σχολεία είχαν καθαρίστριες με συμβάσεις ανάθεσης έργου, που υπέγραφαν παλαιότερα για το υπουργείο Παιδείας οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ τα τελευταία χρόνια υπογράφουν συμβάσεις με τους προέδρους των σχολικών επιτροπών των Δήμων. Ακόμα υπάρχουν και  μόνιμες καθαρίστριες με συμβάσεις αορίστου χρόνου με πλήρη ή μερική απασχόληση οι οποίες είναι  λίγες και δεν καλύπτουν τις ανάγκες.
Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι, ενώ κάποιοι δήμοι έχουν φροντίσει εμπρόθεσμα να αποστείλουν στον ΑΣΕΠ τις αποφάσεις των δημοτικών τους συμβουλίων για έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολικών τους μονάδων σε καθαριότητα, έως και σήμερα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και παράλληλα ακούγεται ότι θα ισχύσει το παλιό καθεστώς, με τις συμβάσεις ανάθεσης έργου επειδή πολλοί δήμοι δεν προχώρησαν τις διαδικασίες...

Στο δια ταύτα, τα σχολεία ανοίγουν, πρέπει να καθαριστούν, να γίνουν απολυμάνσεις να υποδεχτούν τους μαθητές να λειτουργήσουν. Κάποιος πρέπει να αποφασίσει! Έλεος...

 ...Σε κάθε περίπτωση οι δήμοι πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να καθαριστουν τα σχολεία να γίνουν απολυμάνσεις ώστε να μην υπάρξουν κίνδυνοι για την υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής μαθητών! 
Τα ίδια περίπου ισχύουν και για το Δήμο μας. Η Δημοτική αρχή, οι Δημοτικές παρατάξεις και οι δημοτικοί σύμβουλοι ας αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία για να λυθεί το θέμα ...έστω και προσωρινά έως να δοθεί οριστική λύση!