Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Στο παραπέντε: από το Υπουργείο Παιδείας οι νέες προσλήψεις σχολικών καθαριστριών!

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολείων για τα δύο επόμενα σχολικά έτη θα συνάπτονται από το υπουργείο Παιδείας και όχι από τους δήμους.
 
Στην τροπολογία επισημαίνεται ότι, εάν το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (μόνιμες καθαρίστριες) το οποίο εργάζεται στους Δήμους δεν καλύπτει τις ανάγκες για τον καθαρισμό των σχολείων, μπορεί το υπουργείο Παιδείας να καταρτίζει συμβάσεις μίσθωσης έργου μεταβατικά για τα σχολικά έτη 2013 – 2014 και 2014 – 2015.
 Δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με το οποίο θα υπολογίζεται ο αριθμός των αιθουσών τις οποίες θα καθαρίζουν οι μόνιμες καθαρίστριες, ώστε να καταρτίζει συμβάσεις έργου το υπουργείο παιδείας.

Πρακτικά η ρύθμιση επιλύει τόσο το ζήτημα της διαδικασίας της πρόσληψης, όσο και του κόστους μισθοδοσίας. Σύμφωνα με τη διάταξη το κόστος μέχρι το 2015 δεν θα επιβαρύνει τους δήμους. Ωστόσο από το σχολικό έτος 2015 -2016, θα εγγράφεται ειδική πίστωση από το υπουργείο Εσωτερικών και θα κατανέμεται κατά αναλογία στους οικείους δήμους.
Όλα αυτά στο παραπέντε, άφησαν να περάσει ένα ολόκληρο καλοκαίρι και τώρα πρέπει να τρέξουν γιατί όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν γρήγορα, να βγουν οι σχετικές εγκύκλιοι οι οποίες θα καθορίζουν τις λεπτομέρειες, ώστε να καταρτιστούν οι συμβάσεις! Τα μαθήματα στα σχολεία ξεκινούν στις 11/9 και πρέπει να καθαριστούν οι αίθουσες για να μπορέσουν οι μαθητές να παρακολουθήσουν τα μαθήματα! η τροπολογία