Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής θα εφαρμόσει θερινό πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων.

Σκοπός αυτού του κοινωνικού προγράμματος είναι, πρωταρχικά, η στήριξη οικονομικά ευάλωτων οικογενειών με την προσφορά δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας στα παιδιά κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Για παιδιά ηλικίας 6 – 14 ετών (με ημερομηνία γέννησης από 1/1/2009 - 31/12/2017)
Τα παιδιά θα φιλοξενηθούν, για 14 ημέρες, σε επιλεγμένες ιδιωτικές κατασκηνώσεις κατά το μήνα, Ιούλιο ή Αύγουστο
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Υποβολή Αιτήσεων 
από ΤΡΙΤΗ 20/06/2023 έως ΔΕΥΤΕΡΑ 26/06 9:30 -14:30, στο ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 143, 1ος ΟΡΟΦΟΣ

Ψηφιακή Υποβολή Αιτήσεων
ΑΠΟ 20/6/2023 08:00 ΕΩΣ 26/6/2023 23:59
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΩΣ 26/6/2023
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝ : 2104006860, 2104006658 , 2104009093 . Εσωτερικό 101,102


ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Το πρόγραμμα απευθύνεται, σε κατοίκους του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας που δεν έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ή ασφαλιστικού φορέα.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε:
*Μονογονεϊκές οικογένειες
*Ανέργους
*Οικογένειες με τρία (3) και άνω ανήλικα τέκνα
*Οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- Αίτηση ( χορηγείται από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης )
- Βεβαίωση ανεργίας ή κάρτα ανέργου ΟΑΕΔ ( τελευταίου τριμήνου), εφόσον είναι άνεργοι και οι δύο γονείς, μία βεβαίωση για τον καθένα.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου ).
- Αποδεικτικό υπαγωγής στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (τελευταίου εξαμήνου), εφόσον υπάρχει.
- Έντυπη Δήλωση Ε1 υποβαλλόμενη για το έτος 2021, εκκαθαριστικό σημείωμα για το έτος 2021 καθώς και δήλωση Ε9 .
- Αποδεικτικό για την Δ/νση μόνιμης κατοικίας ( λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο) .
- Υπεύθυνη Δήλωση για την μη υπαγωγή σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα άλλου φορέα ( χορηγείται από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης )
- Φωτοτυπία εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού
- Σε περίπτωση επιμέλειας αυτή πιστοποιείται με δικαστική απόφαση
- 1 πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού
Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ των παιδιών τους.

Η τελική επιλογή των παιδιών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ με κριτήρια κοινωνικά και οικονομικά.
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΔΟΙ/ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
1. SUMMER FUN
01/7 - 15/7
2. SUMMER FUN
17/7 – 31/7
3. SUMMER FUN
2/8 – 16/8
4. SUMMER FUN
17/8 - 31/8
5. THE RUNCH
19/ 7 – 02/08
6. THE RUNCH
04/08-18/8
7. THE RUNCH
19/8 - 02/09
8.KINDERLAND
16/7 – 29/7
9.KINDERLAND
22/7 – 04/8
10. SPORTCAMP
01/08 – 15/08
11. SPORTCAMP
16/08 – 30/08
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΕΑ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΛΛIΠΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 143, 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: