Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

Έρευνα του "Δημόκριτου" για να ταυτοποιηθεί ο α-ταυτοποιήτος ρύπος

Μετά από πολλά καλοκαίρια (αλλεπάλληλα επεισόδια δυσοσμίας στην περιοχή και  ...πολλά δελτία τύπου) να και μια διαφορετική είδηση! 
Υπογράφηκε σύμβαση για την εκπόνηση έρευνας παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή των Δήμων Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Ελευσίνας (και Ελευσίνα;).  Στόχος να ταυτοποιηθεί ο α-ταυτοποιήτος ρύπος! Τα πρώτα αποτελέσματα θα βγουν σε 4 μήνες περίπου!

Σε κάθε περίπτωση,  η πρωτοβουλία τη περιφέρειας είναι σημαντική, αν και γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση! Σίγουρα θα επισημανθεί, ακόμα και από καλοπροαίρετους παρατηρητές, ότι γίνεται πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές και όχι σε χρόνο ουδέτερο! Όμως, όπως και να έχει, κάλλιο αργά παρά ποτέ! Περιμένουμε τη συνέχεια...

Στη  συνεδρίαση (30.8.2018) του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του "Δημόκριτου" για την εκπόνηση έρευνας παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή των Δήμων Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Ελευσίνας, προϋπολογισμού 316 χιλιάδων €.

Η σύμβαση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα των έντονων και οχληρών οσμών στην περιοχή και αφού παρά τους ελέγχους και τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν κατ' επανάληψη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, των Δήμων αλλά και μεικτά κλιμάκια δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί η πηγή της ρύπανσης και να ταυτοποιηθεί ο ρύπος.


Η Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να συμβάλλει αποφασιστικά στην επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και του περιβάλλοντος, και παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα αυτά δεν ανήκουν στην τυπική σφαίρα των αρμοδιοτήτων της, αναζήτησε τη βοήθεια και τη συνεργασία δημόσιων εξειδικευμένων επιστημονικών εργαστηρίων που διαθέτουν την επιστημονική εμπειρία και την αντικειμενικότητα της εξειδικευμένης αυτής έρευνας.

Το Εργαστήριο Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" ανέλαβε να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό σχέδιο μελέτης και παρακολούθησης της ατμόσφαιρας των περιοχών στο Κερατσίνι, στη Δραπετσώνα και στην Ελευσίνα, συνδυάζοντας εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις σε συνδυασμό με υπολογιστικά μοντέλα που θα επιτρέψουν τον εντοπισμό των πιθανών πηγών προέλευσης των οχληρών οσμών και την ταυτοποίηση (ποιοτική και ποσοτική) του ρύπου. Θα πραγματοποιηθούν εκατοντάδες δειγματοληψίες και αναλύσεις για ένα μεγάλο πλήθος χημικών ενώσεων και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται σε τέσσερις μήνες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης, εισηγούμενος το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αναφέρθηκε στο ιστορικό του προβλήματος των έντονων και οχληρών οσμών στην περιοχή και τόνισε την ανάγκη της συστηματικής, επιστημονικής, διερεύνησής του, προκειμένου να διαφυλαχθεί το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Η επιλογή του "Δημόκριτου" διασφαλίζει την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας, αφού διαθέτει εξειδικευμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια ικανά να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα αυτής της κλίμακας.