Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση από τον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας), δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές αποκλειστικά ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης και την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών από την 
Δευτέρα 31.01.2022 έως και την Δευτέρα 07.02.2022 στις 12.00 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2104324501 & 2104312160. (εδώ)