Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

Μισό εκατομμύριο σε 14 Δήμους, επειδή επιβαρύνονται από χώρους απορριμμάτων

Μισό εκατομμύριο ευρώ (500.000,00 €) ως αντισταθμιστικά οφέλη σε Δήμους που επιβαρύνονται από τη λειτουργία των γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων, κατένειμε το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αριθμ. 93571/17.12.2021 Απόφασή του.

Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων της Χώρας, δηλαδή δεν αποτελούν επιπλέον οικονομική στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Κεντρικό Κράτος.

Ακολουθούν οι 14 δικαιούχοι Δήμοι και το ποσό που λαμβάνει ο καθένας: