Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

Δημόσια διαβούλευση για τα σκουπίδια από δημάρχους, βουλευτές...Ξεκινά δημόσια διαβούλευση για το Νέο ΠΕΣΔΑ και τη διαχείριση των απορριμμάτων

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, καλεί με επιστολή που απέστειλε προς τα πολιτικά κόμματα, τους βουλευτές, τους Δήμαρχους, τους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους  της Αττικής, από όλες τις βαθμίδες Διοίκησης του Κράτους, να συμμετάσχουν στον δημόσιο διάλογο και να καταθέσουν τις προτάσεις του, ενόψει της τελικής διαμόρφωσης του περιεχομένου του νέου Περιφερειακού Σχεδίου για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων της Αττικής.

Με βάση την επιστολή αυτή, το πολιτικό προσωπικό της Αττικής καλείται ως το τέλος Ιουλίου να «πάρει θέση» και να μελετήσει τα δεδομένα που τίθενται υπόψη από τον ΕΔΣΝΑ, ώστε να καταθέσει στη συνέχεια εντός του συγκεκριμένου αυτού διαστήματος παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό περιεχόμενο του νέου ΠΕΣΔΑ. 
Βέβαια. αν και ξεκινά η διαβούλευση, ήδη τρέχουν οι διακηρύξεις για την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας αποβλήτων στην πιο επιβαρυμένη περιοχή της Αττικής, στο Σχιστό με ΣΔΙΤ!

Σε κάθε περίπτωση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις δημάρχων και βουλευτών της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά/

Η ατζέντα των ζητημάτων που θα τεθούν στη δημόσια διαβούλευση
Από όσους συμμετάσχουν στη διαβούλευση, ζητείται να καταθέσουν τις απόψεις τους πάνω στα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως:
  • Διευκόλυνση και ανάπτυξη των δράσεων επαναχρησιμοποίησης στην Αττική
  • Επιτάχυνση και επέκταση της ανακύκλωσης συσκευασιών στην Αττική
  • Βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλωμένων υλικών
  • Επιτάχυνση και επέκταση της ανακύκλωσης βιοαποβλήτων στην Αττική
  • Αριθμός και εξυπηρετούμενες περιοχές των αναγκαίων μονάδων επεξεργασίας
  • Αριθμός και εξυπηρετούμενες περιοχές των χώρων ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
  • Πιθανές θέσεις, πέραν αυτών του νόμου 3164/2003, για τη δημιουργία νέων μονάδων επεξεργασίας ή/και ΧΥΤΥ
  • Πιθανές θέσεις για αποκεντρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων με ΜΕΒΑκαι εξυπηρετούμενες περιοχές
  • Ενέργειες δήμων για την άμεση ανακούφιση του ΧΥΤΑ Φυλής
  • Ενέργειες ΕΔΣΝΑ για την άμεση ανακούφιση του ΧΥΤΑ Φυλής