Σάββατο 2 Μαΐου 2020

ΟΧΙ στο αντιπεριβαλλοντικό σχέδιο νόμου

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ συμμετέχει και στηρίζει ενεργά την καμπάνια των φορέων και συλλογικοτήτων και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή,τη Δευτέρα 4/5, στις 18:00, την ώρα που μέσα στη Βουλή θα συζητιέται το σχέδιο νόμου (παίρνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης) 
Μετά από μια αναιμική και προσχηματική δημόσια διαβούλευση, εν μέσω πανδημίας, η κυβέρνηση κατέθεσε και φέρνει για ψήφιση στη Βουλή σχέδιο νόμου με τον εύηχο τίτλο: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 
Το σχέδιο νόμου συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και πρόκειται να ακολουθήσει η συζήτηση και η ψηφοφορία στην «ολομέλεια» της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα 4/5 και την Τρίτη 5/5.

Το σχέδιο νόμου ήρθε στη Βουλή με διπλάσιο αριθμό άρθρων, σε σχέση με αυτό που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, και χωρίς να λάβει υπόψη, στο παραμικρό, τη γενικευμένη κατακραυγή που συνάντησε, η οποία εκφράστηκε με μια μεγάλη καμπάνια δεκάδων φορέων και συλλογικοτήτων, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχοντας συγκεντρώσει χιλιάδες υπογραφές, κάτω από κείμενο με τίτλο: να αποσυρθεί το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο.

Το σχέδιο νόμου συνιστά σημαντική υποχώρηση στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία θυσιάζει στο «βωμό» των επενδύσεων και του ιδεολογήματος της ανάπτυξης, από τις συνέπειες του οποίου δε φαίνεται να έχουν διδαχτεί τίποτα οι εκπρόσωποι της πολιτικής εξουσίας.
 Μέσα σε όλα τα άλλα το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο με ρυθμίσεις και αλλαγές της νομοθεσίας, στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, με αρνητικό πρόσημο στις περισσότερες από αυτές.
πηγή