Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Με τροπολογία ρύθμιση για τις σχολικές καθαρίστριες

Κάθε αρχή σχολικής χρονιάς περίπου η ίδια ιστορία, τελευταία στιγμή, έρχεται η τροπολογία και...λύνεται το πρόβλημα της καθαριότητας των σχολείων!
Με τροπολογία που κατατέθηκε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα σχολικών καθαριστριών και ειδικότερα η κάλυψη άμεσων αναγκών για τν καθαρισμό των σχολείων. 
Συγκεκριμένα στην τροπολογία προβλέπεται ότι εξαιρούνται από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και για το σχολικό έτος 2016-2017, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτονται με τις σχολικές καθαρίστριες. 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων της χώρας και καλύπτονται οι άμεσες ανάγκες για τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων.