Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

25 εκ ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων! (γ΄δόση)

To ποσό των 25.000.000,00 € κατανεμήθηκε σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Η κατανομή πραγματοποιήθηκε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Α υτοτελείς Πόροι των Δήμων». Αυτή ήταν η Γ κατανομή. 
159.020.000,00 στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας
Η απόφαση εδώ