Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

Αποτελέσματα για παιδικούς σταθμούς(μοριοδότηση)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΏΝ ΔΉΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017Την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016, αναρτήθηκαν οι πίνακες αποτελεσμάτων με τη μοριοδότηση όλων των αιτήσεων για εγγραφή στους σταθμούς του Δήμου, καθώς και τα αποτελέσματα νέων εγγραφών και - επανεγγραφών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα αποτελέσματα για την εγγραφή στους κατά τόπους Βρεφικούς/Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, θα αναρτηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2016.

Η περίοδος των ενστάσεων ξεκινάει αμέσως μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, (15/07/2016) και θα ισχύει για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες (30/07/2016). Η ένσταση γίνεται με αίτηση του γονέα στο πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία και αναγράφονται υποχρεωτικά οι λόγοι της ένστασης. Όλες οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης. Παρακάτω τα σχετικά αρχεία