Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

«Άθληση για Όλους»: 10 θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη Δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την λειτουργία των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» για την περίοδο 2015-2016, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2016 με τις εξής ειδικότητες:
4 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην Κολύμβηση
2 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην Ενδυνάμωση
3 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στο AEROBIC- PILATES- YOGA
1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην Ειδική ΑγωγήΑιτήσεις στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Ελ. Βενιζέλου 200-Κερατσίνι ΤΚ 18756, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Δάιου Δέσποινας τηλ. επικοινωνίας 2132074639. ΕΔΩ αναλυτικά η προκήρυξη