Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΚΕΔΕ: Να δημοσιευτούν ονόματα και το είδος παράβασης κάθε αιρετού

Να δημοσιευτούν άμεσα τα ονόματα των αιρετών που περιλαμβάνονται στη «λίστα Νικολούδη», αλλά και το είδος της παράβασης για την οποία ο κάθε αιρετός έχει συμπεριληφεί σ΄αυτή ζητά η ΚΕΔΕ με ανακοίνωσή της.
Ειδικότερα με αφορμή τη δημοσίευση της έκθεσης της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για το έτος 2013 η ΚΕΔΕ παρατηρεί τα εξής:
Πάγια θέση μας είναι η απόλυτη διαφάνεια στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των ανθρώπων που υπηρετούν τον θεσμό.
Ο τρόπος όμως με τον οποίο δημοσιεύονται τα στοιχεία, αλλά και ο χρόνος – σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα και λίγους μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές – θίγουν βάναυσα και συλλήβδην όλους τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για το λόγο αυτόν η ΚΕΔΕ ζητάει πρώτον, να δημοσιευτούν άμεσα όλα τα ονόματα των αιρετών που περιλαμβάνονται στη «λίστα Νικολούδη» και δεύτερον, το είδος της παράβασης για την οποία κάθε αιρετός έχει συμπεριληφθεί στην εν λόγω έκθεση.