Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Πόρτες κλειστές;

Τελευταία, οι μόνοι που μαθαίνουν για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι! 

Αν κάποιος πολίτης θέλει να μάθει τα θέματα που θα συζητήσουν στο συμβούλιο ή να ακούσει τις «τοποθετήσεις», λέμε τώρα, για κάποιο θέμα που τον αφορά ή πρέπει να έχει φίλο κάποιον δημοτικό σύμβουλο ή να πέσει σε κάποια λειψή πληροφορία που θα ξεφύγει από κάποιον εξωστρεφή δημοτικό σύμβουλο!

 Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου εδώ και πολύ καιρό δεν αναφέρει ούτε τις μέρες, ούτε τις ώρες συνεδρίασης, ούτε τα θέματα της συνεδρίασης. Και καλά τις ώρες, αυτό ήταν κουίζ και τον καλό καιρό, αλλά τις μέρες και τα θέματα γιατί όχι;

Και βέβαια πέρα από τα θέματα διαφάνειας, δημοκρατίας, σεβασμού στον δημότη και πέρα από τις ευθύνες της διοίκησης, υπάρχει και ο νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση 3852/10, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 67 παράγραφος 4 ότι η πρόσκληση για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Το περίεργο είναι ότι όλοι σιωπηρά αποδέχονται «τα νέα ήθη και έθιμα» για τη μη δημοσιοποίηση της ημέρας των συνεδριάσεων και τον έμμεσο αποκλεισμό πολιτών από την αίθουσα του συμβουλίου!  ... μήπως η παρουσία κοινού ενοχλεί και δεν επιτρέπει στην νηφάλια αντιμετώπιση  των προβλημάτων;

Υ.Γ. Λένε ότι στις 5/12/2012 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο, τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν δεν έχουν "διαρρεύσει". Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα στην ιστοσελίδα του Δήμου για τη συνεδρίαση!  Δεν έχει ξεφύγει τίποτα ακόμα από τους "εξωστρεφείς" συμβούλους... Ίσως δεν θέλουν ακροατές στη συνεδρίαση…