Τρίτη 27 Απριλίου 2021

"Φιλοξενώντας" απορρίμματα...

Φιλοξενώντας απορρίμματα
 Στρατῆς Γιαννῖκος

Η γλώσσα είναι δύναμη. Η κατοχή της αποτελεί το μαγικό ραβδί έξυπνων εξουσιαστών στο να επιβάλλουν με «πειθώ» τη θέλησή τους. Γνωρίζοντας τη δύναμη της γλώσσας μπορείς να παρουσιάσεις το μήνυμά σου με τέτοιο τρόπο ώστε να πείσεις όσους δύσπιστους αμφιβάλλουν για τις προθέσεις σου. Να τους κάνεις να πειθαρχήσουν στις απόψεις σου, ακόμη κι αν αρχικά διαφωνούν με τους σκοπούς σου.

Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για προπαγάνδα, δηλαδή την «παρουσίαση ενός μηνύματος με έναν συγκεκριμένο τρόπο ώστε να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους σκοπούς», δόλιους θα λέγαμε. Ποιο το όπλο της προπαγάνδας; Φυσικά η διαστρέβλωση των αρχικών εννοιών των λέξεων. Η γλώσσα είναι φορέας συναισθημάτων. Η προπαγάνδα χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο την γλώσσα ώστε με δόλιο τρόπο να επιδράσει στα συναισθήματά μας και να τα στρέψει στις απόψεις που εκείνη επιθυμεί.

Παράδειγμα η διαστρέβλωση της λέξης «πειθαρχία»: Ενώ η ετυμολόγησή της μας δίνει τον ορισμό «διοικούμαι γιατί έχω πειστεί με επιχειρήματα (πείθω + άρχομαι)» κατάντησε έτσι ώστε η πρώτη σημασία που της δίνουμε να παραπέμπει στην αρνητικά φορτισμένη ερμηνεία της «στρατιωτικής πειθαρχίας», της πειθαρχίας χωρίς αντιρρήσεις και επιχειρήματα.

Με λίγα λόγια η προπαγάνδα σε πολλές περιπτώσεις διαστρέφει την αλήθεια, ενίοτε ψευδόμενη και παραπλανώντας.. Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα η πρόταση της περιφέρειας Αττικής για τη διαχείριση απορριμμάτων, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται: «Η δημιουργία τεσσάρων πάρκων κυκλικής οικονομίας σε Φυλή, Σχιστό και στο Γραμματικό και… Μέσα στα "πάρκα" προβλέπεται να φιλοξενούνται οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων… Η φιλοσοφία σχεδιασμού των πάρκων, είναι τα απόβλητα να μετατρέπονται σε χρήσιμα προϊόντα»

Πώς εσύ μετά να αντιδράσεις στα «πάρκα», αφού η λέξη πάρκο παραπέμπει σε αναψυχή; Πώς να αντιδράσεις στη λέξη «φιλοξενούνται»; Θα είσαι αντιδραστικός, αφού ο Έλληνας χαρακτηρίζεται από τη φιλο-ξενία και το φιλό-τιμό του. Πώς εσύ ο «ά–χρηστος» θα αποβάλλεις τα απόβλητα από την περιοχή σου, αφού θα μετατρέπονται σε «χρήσιμα προϊόντα»;

Πώς εσύ ο αντιδραστικός δεν θα δεχθείς το δώρο των κατοίκων άλλων δήμων και δεν θα «φιλοξενήσεις» αλλά θα απορρίψεις τα απορρίμματά τους;