Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Διαδραστικοί πίνακες σε όλα τα σχολεία του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας;

Αίτημα για την προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων (διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας και υπολογιστής) για τις σχολικές μονάδες με στόχο τον εκσυγχρονισμό της μαθησιακής διαδικασίας αποφάσισε να υποβάλει ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας σε πρόγραμμα του υπουργείου εσωτερικών.

Η πρόταση θα υποβληθεί στο υπουργείο εσωτερικών και στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές…

Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες, έχει γίνει αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολής της πράξης από την αρμόδια επιτροπή. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 590.711.20 € συμπ. Φ.Π.Α, ετοιμάζεται ή έχει ετοιμαστεί ο τεχνικός φάκελος. Οι διαδραστικοί πίνακες προορίζονται για τις αίθουσες της α΄βάθμιας εκπαίδευσης.

Η χρηματοδότηση του έργου, όταν ενταχθεί στο πρόγραμμα, πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων και η αποπληρωμή θα γίνει από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πρόταση θα αξιολογηθεί και έχει μεγάλες πιθανότητες να εγκριθεί, είναι μία από τις δύο προτάσεις που δικαιούται ο δήμος να υποβάλει στη συγκεκριμένη δράση.

Η σκέψη για διαδραστικούς πίνακες είναι μια καλή εξέλιξη, αν και η σχολική κοινότητα, ίσως λόγω χρονικών περιθωρίων, δεν είχε ερωτηθεί. Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα τεχνολογικό μέσο το οποίο υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων στην σχολική τάξη. Η καλή τεχνική υποστήριξη, η οποία θα έχει προβλεφθεί από την πρόταση, αλλά και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντική η πρωτοβουλία και κυρίως ότι οι αρμόδιοι σκέφτηκαν  να  εντάξουν τα σχολεία για αυτή την πρόσκληση του υπουργείου. Το γεγονός ότι πολλά μέλη της διοίκησης είχαν σχέση με τα σχολεία, πριν αναλάβουν τα διοικητικά καθήκοντα, σε συνδυασμό με την αδράνεια των τελευταίων χρόνων σε προγράμματα (εργολαβίες) οργανωμένης επισκευής σχολείων να βοήθησε να προσανατολιστούν προς αυτή την κατεύθυνση!

Μια αντίστοιχη ιδέα είχε ξεκινήσει και από την περιφέρεια Αττικής από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Είχαν γίνει και καταγραφές και αιτήματα από σχολεία, αλλά δυστυχώς μετά την αλλαγή της διοίκησης δεν προχώρησε.
Μακάρι αυτή τη φορά να φτάσει μέχρι τέλος!